– Vi fant ut at vi måtte gjøre noe fort

Den læstadianske forsamlingen i Tysfjord har under et åpent møte bedt overgrepsofrene og deres familier om tilgivelse for at de ikke har ivaretatt dem godt nok.

Henning Eivik

Henning Eivik i Den læstadianske forsamling i Tysfjord sier til NRK at det er det offentlige hjelpeapparatet som har mest inngående kunnskap overfor ofrene, men at også de skal kunne bidra med hjelp dersom det skulle være nødvendig.

Foto: Øyvind A. Olsen / Avisa Nordland

– Vi fant ut at vi måtte gjøre noe fort. Folk sitter hjemme i husene sine og spekulerer, så vi hadde behov for en samling slik at folk fikk pratet ut, sier kontaktperson for Den Læstadianske forsamling i Tysfjord, Henning Eivik.

Møtet kom i kjølvannet av at 11 personer sto frem i VG som overgrepsofre i den lille kommunen Tysfjord i Nordland i midten av juni , samtlige av dem lulesamer. Overgrepene skal ha blitt dysset ned i en lengre periode.

I ettertid møtte Den læstadianske forsamling kritikk , blant annet fra barne- og likestillingsminister Solveig Horne, for sine uttalelser om at det ikke var deres oppgave å melde fra om overgrep.

Lite kunnskap

Dagen etter, den 17. juni kritikken arrangerte altså forsamlingen et møte hvor de blant annet sa følgende:

«Vi erkjenner at vi ikke har hatt kunnskap nok til å se ofrene og komme dem til hjelp, ved å ivareta dem godt nok, se dem og følge dem opp. Vi ber derfor først og fremst ofre for overgrep, deres familier og nære, om tilgivelse for dette, og vi lover å ta større ansvar i tiden som kommer.»

Forsamlingshuset til den læstadianske forsamling i Tysfjord

Den læstadianske forsamling i Tysfjord er ikke knyttet til de seksuelle overgrepene, men flere kilder VG pratet med skal ha uttalt at de viste liten vilje til å støtte de overgreputsatte.

Foto: Sander Andersen/NRK

Henning Eivik sier til NRK at de nå er interessert i å få mer informasjon om hvordan slike saker eventuelt skal håndteres i fremtiden.

– Vi er i god dialog med det offentlige hjelpeapparatet, for det er dem som har kunnskap til å hjelpe ofrene. Samtidig kan vi få informasjon og hjelp hos dem.

– Uttalelsen deres på møtet kom dagen etter at dere fikk kraftig kritikk fra flere hold. Er det årsaken til at dere valgte å be om tilgivelse?

– Nei, det kom ikke som følge av det. Vi må ta imot den kritikken vi får. Det vi kan gjøre bedre, det skal vi gjøre bedre.

Ingar N. Kuoljok

Advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok.

Foto: Roger manndal, NRK

Ifølge Eivik satte de oppmøtte stor pris på forsamlingens valg om å prate om overgrepene og tiden i etterkant, og mange skal ha valgt å ta ordet.

– Det kom frem mye nyttig, blant annet forslag om hva man kan gjøre av forebyggende arbeid.

– Sett en endring

Ingar Nikolaisen Kuoljok er advokat for en av de som har gått til sak mot Tysfjord kommune i forbindelse med overgrepene. På generelt grunnlag sier Kuoljok at det er en positiv holdning menigheten nå kommer med.

– Dette er også klare signaler på at folk nå vil ha mer kunnskap om dette og gå aktivt inn for å skape seg kompetanse. Jeg har sett en endring spesielt blant den yngre delen av forsamlingen, som jeg regner med er drivkraften der, avslutter han.