Lærerløftet blir en utfordring

Samisk høgskole som allerede sliter med å rekruttere lærer studenter står over for en utfordring, fordi regjeringen vil stille høyere krav til lærerstudentene.

Jelena Porsanger

Samisk høgskoles rektor Jelena Porsanger tror det vil bli en utfordring for dem å rekruttere nok samisktalende lærere. (Bildet er fra en tidligere anledning.)

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi sliter allerede med å få inn nok studenter til lærerutdanningen, og det kommer jo av at vi har et lite grunnlag å ta av siden vi rekrutterer samisktalende til lærerutdanningen, sier Samisk høgskoles rektor Jelena Porsanger.

Derfor tror hun det blir en ekstra utfordring nå som regjeringen har stilt strengere krav til lærerne. Regjeringen har blant annet foreslått at lærerutdanningen skal være en masterutdanning.

Det skal stilles strengere krav til lærere i matematikk, engelsk, og samisk. Barneskolelærere må ha 30 studiepoeng i fagene de underviser, mens ungdomsskolelærere må ha 60 studiepoeng.

Finnmarks utdanningsdirektør Lisbeth Isaksen uttalte tidligere denne uken at det vil by på ekstra utfordringer i Finnmark, der det allerede er mangel på kvalifiserte lærere.

Likevel er Samisk høgskoles rektor positiv til kravene:

– Det er svært positivt at regjeringen legger press på skolene. Og når regjeringen sier at det skal satses på samisk og matematikk, så gleder det oss.

Samisk høgskole tilbyr kurs for å løfte kompetansen i samisk og matematikk, og Porsanger tror det i fremtiden vil bli enda større behov for disse kursene.