Lærer samisk i lek og arbeid

I Kåringen i Nordland lærer barneskoleelever samisk via praktiske gjøremål. Lærerne ved språkkurset Giellabeassi tror at språket fester seg bedre hos barna på denne måten.

Giellabeassi - spåkkurs

Elevene som deltar på språkkurset Giellabeassi lærer samisk mens de er ute og gjør praktiske ting, slik som å mate denne kjørereinen.

Foto: Mathis Eira / NRK

Det er elever fra Kongsvik og Lødingen skole som nå er i Kåringen i Nordland og deltar på språkkurset Giellabeassi som Várdobáiki Samisk Senter holder. Via praktiske gjøremål skal barna lære seg samisk ved at språket er i sentrum og blir brukt aktivt, samtidig som de også får brukt kroppen.

Lærer i naturen

Kurslærer Ante Mikkel Gaup forteller at de har lagt opp kurset slik at det er fire forskjellige poster som alle elevene skal innom iløpet av dagene de er der. Blandt annet skal de lage lavvu og dra ut i skogen og samle planter som de skal bruke til å koke te av eller i matlaging.

Ante Mikkel Gaup

Ante Mikkel Gaup er en av lærerene ved Giellabeassi, og ser at barna som deltar på språkkurset lærer samisk veldig lett.

Foto: Mathis Eira / NRK

– Målet er at elevene skal lære seg samiskunder det praktiske arbeidet og bruke det så mye som mulig, forteller Gaup.

På slutten av dagen får de nærmest en slags prøve som går ut på at de skal fortelle hva de har gjort den dagen, og de må fortelle på samisk så mye som de bare kan. Dette er for å se hvor mye elevene har lært, men det er også mulig å få hjelp til dette av lærerne.

Gaup forteller at dette bruker å være veldig interessant å høre på, og elevene er veldig oppfinnsomme.

– Noen kan finne på å lage sang, noen rapper, og andre kan til og med finne på å joike, forteller han.

Praktisk læring er bra

Han sier at de ser at barna har nytte av dagene som de har der og at de lærer ganske mye samisk når de får bruke språket i praksis. Likevel skulle han ønske at de fikk enda lengere tid til dette kurset, da han ser at tiden de har til rådighet er noe knapp.

- Akkurat når barna har blitt varme i trøya og begynner å prate på samisk, så må de dra hjem, sier Ante Mikkel Gaup.


Han synes tiden de har er for liten, og ønsker at de i fremtiden kan få enda flere dager til rådighet for å avholde språkkurset.

Korte nyheter

 • Evttohit heaittihit

  Norgga oaivegávpoga Sámi mánáidgárdi, sáhttá massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame. Geahča dán ášši dás.

  Norga oaivegávpot Sámi mánáidgárdi, sáhttá šaddá dahe bahát massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Gávpotráđi direktevra, Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame dan áššis.
 • Eai áiggošii giddet Oslo

  Oslos leat maŋemus jándora leamaš badjel 831 koronanjoammuma. Ja dat lea ođđa olahus. Dál lohka Oslo gávpotráđejođiheaddji Raymond Johansen ahte sii eai áiggošii giddet gávpoga, muhto atnet čalmmis mo dillii ovdána. – Lea olu maid eat dieđe omikron-virusa birra, ja eat dieđe movt dat leavvá ja doaibmago boahkku dasa, lohka son. Sii leat ovdalaččas ávžžuhan buohkaid geavahit njálbmesuoji go vánddardit dakkár báikkiin gos ii leat vejolaš gaska doallat. Árabut otne de bohte ođđa nationála korona ávžžuhusat.

 • Thor Martin bisseha buot biillaid

  Norgga boles bisseha dál buot biillaid, mat bohtet Suomas, go ođđa ráddjehusat gáibidit riikaboahtinalmmuhusa, dieđiha Yle Sápmi. Norga lea mannan vahkus fas čavgen rádjerasttildannjuolggadusaid. Riikaboahtinalmmuhus registeren lea bákkolaš ja dan galgá dahkat golbma jándora ovdal go áigu rasttildit rájá Suomas Norgii. Dan lassin gáibiduvvo juogo negatiivvalaš koronateastaboađus dahje koronapássa. Dárkkisteamit bohte fápmui mannan bearjadaga. Biillat bissehuvvojit dál viššalit. – Mii Norgga politiijas leat dál ožžon dieđu, ahte mii galgat dál kontrolleret biillaid, mat bohtet Suomas Norgii, ja juohke biila kontrollerejuvvo dan dihte go mii galgat oaidnit, ahte buohkat leat čađahan dan registerema, muitala boles Thor Martin Balto.

   Thor Martin Balto
  Foto: Sara Kelemeny / Yle / Yle