Lærer samisk gjennom lek og moro

Barna lærer seg samisk gjennom lek og moro på Várdobáiki samisk senter.

Lærer samisk

Barna følger nøye med mens Ann-Mari Thomassen forteller.

Foto: Mathis Eira / NRK

Samisk språk er truet mange steder i Norge. I Nordre Nordland og Sør-Troms forsøker man å skape nye språkarenaer for barn, slik at barna kan snakke samisk seg imellom.

Når NRK er på besøk er det seks foreldre med barna sine på Várdobáiki samisk senter på en slik språkarena.

Utfordringer med språket

Tor Åge Tobaissen er en av foreldrene. Han mener at det er viktig at det finnes plasser der ungene kan snakke samisk. Han håper at ungene kan bruke samisk daglig, ikke bare ved spesielle tilstelninger. Tobiassen ser mange utfordringer når det samiske språket brukes lite. Han er fra Tana i Finnmark.

Tor Åge Tobiassen

Tor Åge Tobiassen.

Foto: Mathis Eira / NRK

– Det er stor forskjell melloem Tana og her i Skånland. I Tana brukes samisk i større grad i dagligtale ute blant folk, sier Tobiassen.

Várdobáiki samisk senter på Nautå i Nordland har ulike tiltak for å bevare og fremme samisk språk. Fra språkkurs for voksne, til språkbad for barna.

Leke på samisk

Ann-Mari Thomassen er ansatt ved Várdobáiki samisk senter, der hun jobber med å skape språkarenaer for barn.

– Det skal være en positiv språkarena på fritiden. Hit inviterer vi barn, foreldre og besteforeldre til snakke samisk, leke på samisk, og spise på samisk, sier Thomassen.

Ida Tobiassen er en av barna. Hun syns det er spennende å delta på slike samlinger.