Læremidler kan velte Olli

Står sametingspresident Egil Olli knallhardt på å få gjennom Aps læremiddelplan, kan dette føre til regjeringskrise på Sametinget.

President Egil Olli og visepresident Marianne Balto

President Olli og visepresident Balto på Sametinget i formiddag.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det finnes en tålegrense også for oss. Vi har klare politiske målsetninger med vårt arbeid. Det er én konkret sak hvor vi ser det kan bli utfordrende dersom NSR får flertall. Hvis det blir slik, så vil ikke dette være vårt styringsdokument, sier Olli til NRK Sámi Radio.

NSR vurderer situasjonen

Saken presidenten viser til, er den strategiske læremiddelplanen som Sametinget skal behandle onsdag ettermiddag.

Sametingsråd Jørn Are Gaski og resten av rådet har satt mye prestisje og arbeid bak den nye læremiddelplanen. NSRs fraksjon i oppvekst- og utdanningskomitéen har fremmet sitt eget forslag for plenum. Dermed kan forslagene settes opp mot hverandre onsdag.

Taper Ap voteringen i plenum, kan Ollis tålegrense være overskredet - og dermed kan regjeringskrisen være et faktum.

ALT OM LÆREMIDDEL-BRÅKET

I ettermiddag møtes NSRs gruppe for å diskutere hvordan de skal forholde seg til læremiddelplanen.

Etter det nrk.no/sami erfarer, vil NSR forsøke å få Ap med på et felles forslag i denne saken.

Kritisk til sametingsrådet

Allerede i formiddag la opposisjonen på Sametinget an en kritisk tone i forhold til Aps sametingsråd.

NSRs gruppeleder Aili Keskitalo stilte en del spørsmål om sametingsrådets måte å styre på.

Aili Keskitalo på talerstolen

Aili Keskitalo (NSR).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi registrerer at sametingsrådet ikke får igjennom sine forslag. Representantene er ikke fornøyd med sametingsrådets arbeid, sier hun til NRK Sámi Radio.

Keskitalo mener at et mindretallsstyrt Sameting ikke fungerer særlig godt.

– Det viser seg på dette plenumsmøtet. Rådet får ikke gjennomslag for sine politiske føringer, og det må være problematisk å akseptere det. Jeg ønsker et styringsdyktig alternativ, sier Keskitalo.

Hun understreker at dette ikke er en trussel mot sametingsrådet.

Olli: – NSR er frustrert

Sametingspresidenten tar de kritiske bemerkningene fra Keskitalo og NSR svært avslappet.

– Jeg tolker ikke dette som en mistillit, men jeg er klar over at det er en utfordring å styre i mindretall.

Olli synes Ap-sametingsrådet har klart seg bra i mindretall.

– Hvor lenge vi styrer slik, gjenstår å se, men jeg mener vi har lykkes ganske bra.

Presidenten synes ikke opposisjonen har kommet med sterk kritikk av rådets politiske arbeid.

– En del er vel ren frustrasjon fra NSR-gruppa ettersom den er i opposisjon. De har heller ikke samme ressurser til å jobbe med som de hadde tidligere.

Olli mener Ap-sametingsrådet jobber mer åpent enn det forrige sametingsrådet.

– Vi kommer ikke til å endre på arbeidsformen vår.