Hopp til innhold

Læremidler kan velte Olli

Står sametingspresident Egil Olli knallhardt på å få gjennom Aps læremiddelplan, kan dette føre til regjeringskrise på Sametinget.

President Egil Olli og visepresident Marianne Balto

President Olli og visepresident Balto på Sametinget i formiddag.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det finnes en tålegrense også for oss. Vi har klare politiske målsetninger med vårt arbeid. Det er én konkret sak hvor vi ser det kan bli utfordrende dersom NSR får flertall. Hvis det blir slik, så vil ikke dette være vårt styringsdokument, sier Olli til NRK Sámi Radio.

NSR vurderer situasjonen

Saken presidenten viser til, er den strategiske læremiddelplanen som Sametinget skal behandle onsdag ettermiddag.

Sametingsråd Jørn Are Gaski og resten av rådet har satt mye prestisje og arbeid bak den nye læremiddelplanen. NSRs fraksjon i oppvekst- og utdanningskomitéen har fremmet sitt eget forslag for plenum. Dermed kan forslagene settes opp mot hverandre onsdag.

Taper Ap voteringen i plenum, kan Ollis tålegrense være overskredet - og dermed kan regjeringskrisen være et faktum.

ALT OM LÆREMIDDEL-BRÅKET

I ettermiddag møtes NSRs gruppe for å diskutere hvordan de skal forholde seg til læremiddelplanen.

Etter det nrk.no/sami erfarer, vil NSR forsøke å få Ap med på et felles forslag i denne saken.

Kritisk til sametingsrådet

Allerede i formiddag la opposisjonen på Sametinget an en kritisk tone i forhold til Aps sametingsråd.

NSRs gruppeleder Aili Keskitalo stilte en del spørsmål om sametingsrådets måte å styre på.

Aili Keskitalo på talerstolen

Aili Keskitalo (NSR).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi registrerer at sametingsrådet ikke får igjennom sine forslag. Representantene er ikke fornøyd med sametingsrådets arbeid, sier hun til NRK Sámi Radio.

Keskitalo mener at et mindretallsstyrt Sameting ikke fungerer særlig godt.

– Det viser seg på dette plenumsmøtet. Rådet får ikke gjennomslag for sine politiske føringer, og det må være problematisk å akseptere det. Jeg ønsker et styringsdyktig alternativ, sier Keskitalo.

Hun understreker at dette ikke er en trussel mot sametingsrådet.

Olli: – NSR er frustrert

Sametingspresidenten tar de kritiske bemerkningene fra Keskitalo og NSR svært avslappet.

– Jeg tolker ikke dette som en mistillit, men jeg er klar over at det er en utfordring å styre i mindretall.

Olli synes Ap-sametingsrådet har klart seg bra i mindretall.

– Hvor lenge vi styrer slik, gjenstår å se, men jeg mener vi har lykkes ganske bra.

Presidenten synes ikke opposisjonen har kommet med sterk kritikk av rådets politiske arbeid.

– En del er vel ren frustrasjon fra NSR-gruppa ettersom den er i opposisjon. De har heller ikke samme ressurser til å jobbe med som de hadde tidligere.

Olli mener Ap-sametingsrådet jobber mer åpent enn det forrige sametingsrådet.

– Vi kommer ikke til å endre på arbeidsformen vår.

Korte nyheter

 • 20 millioner kroner til Saminor

  Regjeringspartiene og SV har i sitt budsjettforlik en bevilgning på 20. millioner kroner til forskningsprogrammet Saminor.

  – Dette er virkelig en gledens dag. Saminor er et ekstremt viktig prosjekt satt i urfolkshelse perspektiv. Jeg er svært glad nå, både for de som jobber med Saminor, men også for vårt samiske samfunn.

  Det sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun har også i stortingets spørretime bedt regjeringen svare på hvorfor denne forskningen ikke var prioritert i det opprinnelige budsjettforslaget.

  – Nå får vi en helseundersøkelse som vil gi oss svar på hvilke og hvor vi trenger å gi den lovpålagte, gode helsetjenesten til vår samiske befolkning, sier Danielsen.

  SAMINOR er en stor befolkningsbasert undersøkelse og en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen.

  De har et spesielt fokus på helse og levekår til den samisk befolkningen.

  Hilde Marie Gaebpie Danielsen
  Foto: Mette VBallovara / NRK
 • En økning til Sametinget på 10 millioner kroner

  I budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV har de blitt enige om å øke Sametingets budsjett med 10 millioner kroner.

  SV mener dette vil være svært viktig for Sametinget.

  – Sametinget ble forespeilet en reduksjon i regjeringens statsbudsjett. SV har prioritert Sametinget, og de får nå økt sitt budsjett, sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun påpeker at Sametinget er satt til å forvalte det samiske samfunnet, og da må også midlene følge med.

  – Jeg er svært glad og stolt av at vi SV her er med å rette på de kuttene som tidligere ble lagt frem av Ap/Sp, sier hun.

  SV og regjeringspartiene ble i ettermiddag enige i forhandlingene om neste års statsbudsjett.

  I regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett foreslo de en økning til Sametinget på 22 millioner kroner. Sametingsrådet påpekte etter at forslaget ble lagt frem, at den reelle økningen til Sametinget er om lag 16 millioner kroner, på grunn av blant annet prisstigningen.

  Nå er det altså plusset på med 10 millioner kroner til Sametinget etter forhandlingene mellom regjeringspartiene og SV.

  Sametingets totale bevilgning til neste år blir da på omlag 600 millioner kroner.

  Sametinget i Karasjok. Eksteriør.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Cagget ođđa oljobohkamiid

  Sosialisttalaš gurutbellodat (SG/SV) lea bušeahttašiehtadallamiin ráđđehusain caggan ođđa oljobohkamiid álggaheami Norgga rittus.

  Nu almmuhii SG ja ráđđehus maŋŋá go odne soabadedje boahtte jagi stáhtabušeahta ruhtageavaheamis.

  Diibmá juo go bellodagat šiehtadallagohte vejolaš ráđđehusfámu alde, de gáibidii SG ahte Støre ráđđehus ii galgga almmuhit ođđa oljobohkankonsešuvnnaid Norgga riddoguovlluin.

  Budsjettforhandlinger
  Foto: Terje Bendiksby / NTB