Lærebok kritiseres for å problematisere reindrift

– Denne boken bør ikke brukes i læringssammenheng, mener forsker.

Tamrein
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Guldal ášši davvisámegilli / hør saken på nordsamisk:

En helt vanlig kveld i Tromsø sitter femteklassingen Eli Maret og gjør naturfaglekser om reindrift. Så hører reindriftsutøver og far Henrik Gaup at hun ber om hjelp til et spørsmål, som hun ikke forstår.

Hun skulle fortelle om sitt eget reinbeitedistrikt som ligger nært Tromsø.

Finn ut om du har et reinbeitedistrikt i nærheten av der du bor. Hva heter området? Hvor mange rein er knyttet til det? «Skaper det noe problem for stedet du bor? I så fall hvilke?»

«Utdrag fra læreboken «Yggdrasil 5»

Spørsmålene i oppgaveteksten stilles på en måte som oppfordrer elevene til å finne problemer med reindrift, mener Henrik Gaup.

Henrik Gaup

REAGERER: Forelder Henrik Gaup ble overrasket da han så hvordan reindrifta ble fremstilt i læreboka.

Foto: Mariela Idivuoma / NRK

– Dette var ubehagelig for meg, men også for Eli Maret. Datteren så at pappa ble endret og spørsmålet preget henne også selvfølgelig, forteller pappa.

Han er en av flere som NRK har vært i kontakt med som reagerer på bokens fremstilling av reindrift. Der det ikke i samme bok blir stilt samme type spørsmål eller utfordringer i forhold til for eksempel annen dyrehold, som landbruk.

Forsterker holdninger mot minoriteter

– Her bærer læreboka med seg en grunnholdning og antakelse som blir helt feil, mener urfolksforsker og professor Torjer A. Olsen.

Han mener at spesielt i områder der det allerede er holdninger mot reindrift, kan dette være skummelt.

– Der kan en slik antakelse forsterke denne type holdninger om reindriften som problematisk, sier Olsen.

Urfolksforskeren ved UiT mener at samisk tema i skolelærebøker er en stor utfordring.

Menneskerettsforsker Hadi Lile er enig med Olsen.

– Denne boken bør ikke brukes i læringssammenheng. Det å antyde at reindriften er skadelig for natur eller samfunn er rett og slett ikke greit, mener Lile.

Skjønner reaksjoner

«Yggdrasil» lærebok brukes som naturfagbok på barneskoler over hele landet. I den er det et kapittel om reindrift som nå kritiseres.

Oppgave i lærebok

PROBLEM? Utdrag av spørsmålene om reindrift i læreboken «Yggdrasil 5» som brukes i 5. trinn i naturfag.

Anne Mette Engvik i Bokforlaget Aschehoug, som har utgitt boken, er nokså enig.

– Når jeg leser denne ene oppgaven isolert så kan den fremstå som problematiserende. Men sett i sammenheng med teksten som står om reindrift, mener vi bildet er mer sammensatt.

Hun sier at læreboka har forsøkt å gi en balansert framstilling av reindriftsnæringen der også denne næringens betydning for oss i Norge framheves.

Hun understreker at de kan forstå reaksjonen hvis oppgaven ses isolert.

Forlaget er i full gang med å utvikle en nye læremidler og er glad for at det kommer innspill. Dette har vært den mest solgte naturfagboken til grunnskolen, men hvor stor andel skoler som bruker den i dag kan ikke forlaget si noe om.

Jeg er helt sikker på at vi ikke vil bruke samme formulering igjen. Men læreboka har selvfølgelig ikke ønske om å gi et negativt bilde av reindriften.

Anne Mette Engvik, Aschehoug

Finnes flere bøker med problematisk vinklinger

Det er mange eksempler på formuleringer tilsvarende den i Yggdrasil som er problematiske.

Urfolkssforsker Torjer A. Olsen

Olsen sier han har undersøkt lærebøker i KRLE, Religion og etikk og Samfunnsfag. Han sier at det er noen tendenser.

Han har likevel et håp om at det skal bli bedre.

– Skolesystemet går nå gjennom Fagfornyelsen, der alle læreplaner for alle fag blir skrevet på nytt. Dette skaper behov for nye lærebøker i alle fag.

– Et stort arbeid er på vei med andre ord, der både foreldre, lærere, forskere, politikere og journalister må følge med!

Det var avisa Ávvir som først omtalte saken.

Korte nyheter

 • Dollavárri ealáskan Indonesiijas

  Java sullos Indonesiijas báhtarit olbmot baluin dollaváris mii lávvardaga ealáskii. Báikkálaš TV-stášuvdna lea sádden ealligovaid filbmejuvvon giehtatelefovnnain, mas oaidná olbmuid geat vihket eret gudnabalvvas. Semeru dollavárri ealáskii bearjadaga.

  Vulkanutbrudd i Indonesia
  Foto: HANDOUT / AFP
 • Eaminissonat gillájit veahkaválddi

  Eambbogo 80 proseantta USA eamiálbmotnissoniin lohket sii leat vásihan veahkaválddi iežaset eallimis. Muhtin reserváhtain lea veahkaváldi nissoniid vuostá logi geardde bajábeale nationála dási, čállá Al Jazeera. Oassi váttisvuođas lea, ahte eamiálbmot politiiját ja dikkit eai sáhte dahket maidige jus ii-eamiálbmot vearredahkki verroša reserváhtain.

  Urfolkskvinne blir skylt med vann i ansiktet
  Foto: Adam Alexander Johansson