Lær deg samisk med din iPad

Nå kan du spille deg til samiskkunnskaper.

AÁBC app for iPad

Den nye appen er så langt bare laget for iPad. Spillet fungerer ennå ikke på iPhone eller andre mobiltelefoner.

Foto: Skjermdump / statped.no

Appen fungerer kun for iPad, og er utformet som små spill. Ved hjelp av appen kan du lære deg samisk og blant annet trene på det samiske alfabetet.

Målet er begynneropplæring i nordsamisk, og designet gjør alfabetet lett tilgjengelig for alle aldersgrupper.

Appen ble lansert 6. februar i år og heter AÁBC. Den er utviklet av Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD), som er en avdeling av den statlige virksomheten Statped. Målgruppen for SEAD er samiske barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov, og som etter opplæringsloven har rettigheter til et tilbud på samisk.

Statped er en nasjonal etat underlagt Utdanningsdirektoratet og er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner.

SEAD produserer spesialpedagogiske læremiddel på nord,- sør- og lulesamisk.

Det er utviklet totalt 90 spesialpedagogiske læremidler siden 1995 med finansiering fra Sametinget.

Planen er at appen også skal lages på lule- og sørsamisk.