Lite folk på folkemøtene

Finnmarks befolkning har vist liten interesse for Finnmarkseiendommens folkemøter.

Erling Fløtten, Tormod Bartholdsen og Inga Manndal
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Guldal: Olbmot eai boade FEFO-coahkkimiidda

Finnmarkseiendommen reiser rundt i Finnmark for å holde folkemøter i forbindelse med strategiplanen sin for de neste fire årene. Hittil har interessen blant folk vært heller laber. På folkemøtet i Hammerfest var det kun fem personer som møtte opp.

Sametingsrepresentant og styremedlem i FeFo, Per A. Bær, synes det er trist at så få viser interesse for møtene.

- Jeg hadde forventet at flere ville møte opp med tanke på at man nesten hver dag i avisene ser kritikk rettet mot det arbeidet Finnmarkseiendommens styre gjør. Hva som er grunnen til den labre interessen er vanskelig å se, men det kan være mangel på informasjon fra vår side, sier Bær.

- Folk er fornøyde

I løpet av tre folkemøter skulle Finnmarks befolkning få vite mer om FeFos arbeid fremover. Hittil har det vært arrangert folkemøter i Hammerfest og Vadsø. Neste og siste møte avholdes i Karasjok 15.november og der blir hovedtemaet utmark.

FeFos styreleder, Erling Fløtten, synes ikke at situasjonen er så ille som Per A. Bær fremstiller det som, men innrømmer at det var få som viste interesse for deres møte i Hammerfest.

- Per A. Bær har jo rett i at det var en skuffelse for oss alle at det var så få som møtte opp, men det kan jo hende at folk er rimelig fornøyde med det som har vært presentert i media om Finnmarkseiendommen og at de vet litt om hva vi holder på med, sier Fløtten.

Mye kritikk

Finnmarkeiendommen har måttet tåle mye kritikk fra befolkningen siden dens oppstart, og en av reaksjonene mot Finnmarkseiendommen er opprettelsen av organisasjonen EDL, Organisasjonen for etnisk og demokratisk likeverd.

Styremedlem Per A. Bær medgir at det er mange som har vanskelig for å godta FeFo.

- EDL er rett og slett en organisasjon som jobber for at FeFo ikke skal ha livets rett, sier han.