Kystverket opprettholder avslag

Kystverket opprettholder sitt avslag på å etablere oppdrettsanlegg øst for Laukøy i Skjervøy. Årsaken er at anlegget vil komme for nær hovedfarleden i Kågsundet og være en fare for skipstrafikken. Arnøy Laks, som er søker på lokaliteten, har klaget på vedtaket og vist til at lokaliteten ble godkjent i forbindelse med kystsoneplanbehandlingen. Kystverket viser til at det er kommet til opplysninger blant annet fra Losvesenet og opprettholder avslaget.