Kvinner dominerer i det samiske samfunnet

Mens norske kvinner knapt er synlige i lederstillinger i Norge, er kvinner godt representert de samiske institusjonene.

Samiske kvinner i lederroller

FEM MEKTIGE SAMISKE KVINNER: Norges Sametingspresident Vibeke Larsen, Sámerádio/SVT Sápmis planleggingsredaktør Katarina Hällgren, Samisk høgskoles rektor Gunvor Guttorm, Russlands Sametingspresident Valentina Sovkina, og Finlands Sametingspresident Tiina Sanila-Aikio.

Foto: Ole Martin Wold, Per Josef Idivuoma, Marie Elise Nystad, Mariela Idivuoma, Berit Solveig Gaup / NTB scanpix, SR Sameradion, NRK

På kvinnedagen i år møter vi fortsatt på overskrifter som forteller at menn fortsatt tjener mer enn kvinner, og at 2/3 av ledere er menn.

Men i det samiske samfunnet er det rake motsatt - kvinner sitter i flesteparten av lederstillingene i organisasjoner og institusjoner.

Kvinnene tør å ta ansvar

En av de samiske kvinnene er rektor for Samisk høgskole i Kautokeino, Gunvor Guttorm. Hun ser at samiske kvinner gjerne tar på seg en utfordring.

Dagfinn Høybråten, Gunvor Guttorm og Daniel Holmberg

MEKTIG KVINNE: Rektor Gunvor Guttorm sammen med generalsekretær Dagfinn Høybråten i Nordisk ministerråd og seniorrådgiver Daniel Holmberg ved Nordisk ministerråd

Foto: Berit Solveig Gaup/NRK

– Hvis samfunnet skal gå fremover, er det noen som må ta ansvar. Jeg tror at kvinner er mye mer beredt til å ta det ansvaret som følger det å lede en institusjon, sier Guttorm.

Da hun selv skulle akseptere stillingen som høgskolerektor, trengte hun ikke lang betenkningstid, da hun ser stor verdi i institusjonen.

– Vi trenger en samisk institusjon som tar hensyn til det samiske og som jobber for det samiske samfunnet.

Naturlig med kvinnelige ledere

Laila Susanne Vars er tidligere direktør for kompetansesenteret for urfolks rettigheter, Gáldu, og tidligere partileder for Árja. Nå er hun fagdirektør for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Vars synes ikke det er rart at mange samiske kvinner sitter med makten.

– Det finnes mange flinke samiske kvinner, og mange menn som verdsetter dem.

– Det er naturlig at samiske kvinner er ledere, i og med at de har tatt utdanning, og de innehar kompetansen som samfunnet trenger, sier Vars.

En dag å minnes forkjemperne

2017 markerer også at det er 100 år siden samenes første politiske landsmøte, organisert av den sørsamiske kvinnen Elsa Laula Renberg.

Laila Susanne Vars

FORTSATT VIKTIG: Laila Susanne Vars mener kvinnedagen fortsatt er viktig, og at det er forbedringspotensiale med tanke på rettigheter og likestilling.

Foto: Anna Sunna

Vars mener at kvinnedagen godt kan brukes til å løfte frem de som har travet vei for andre.

– I dag passer det å minnes dem som har slitt for at gutter og jenter skal ha de samme rettighetene og mulighetene.