NRK Meny
Normal

Gába nullet ut på budsjettet - ville bruke mediepenger på kvinnesenter

Kvinnebladet Gába foreslås å få null fra Sametinget i direktetilskudd i 2013. Sámi Nissonforum vil sende brev til alle sametingsrepresentanter.

Bilde

Sámi Nissonforum ba om å få omdisponert den drøye halve millionen for 2013 til et kvinneressurssenter i Karasjok, men fikk nei. Her styret: Valentina Sovkina, Gudrun E. E. Lindi, Annele Gaup og May-Lisbeth Myrhaug.

Foto: Privat

Kvinnebladet Gába er oppført med null for 2013 i sametingsrådets forslag til budsjett.

For 2012 er tallet under posten «samisk medietilbud - direkte tilskudd» 591.000 kr.

– Veldig korttenkt, sier styremedlem May-Lisbeth Myrhaug hos utgiverne - Sámi Nissonforum/Samisk Kvinneforum.

Viktig blad

Styremedlemmet i Sámi Nissonforum/Samisk Kvinneforum sier at det har vært utfordrende å gi ut bladet på grunn av manglende kapasitet. Hun er likevel overrasket over utnullingen fra sametingsrådet.

– På vårt siste styremøte besluttet vi at vi vil fortsette å gi ut Gába, fordi det er et viktig blad. Det er viktig at man i den samiske offentlighet har et talerør som Gába, og en utgivelse som fokuserer på kvinners rettigheter og situasjon, sier Myrhaug.

– Jeg synes det er veldig politisk kortenkt av Sametinget å ikke bevilge penger til Gába som er en så viktig utgivelse, sier Myrhaug.

Ble ikke gitt ut

Gába er oppført med et direktetilskudd på 574.000 kr. på fjorårets sametingsbudsjett, men har ikke utkommet siden 2009.

Styret sier likevel at to utgaver snart skal komme ut.

Sametingsråd Vibeke Larsen sier Sametinget har hatt en god dialog med Sámi Nissonforum, men at antallet utgivelser har vært et problem. Å låse midler til noe Sametinget vet ikke vil komme ut har ingen hensikt, sier Larsen.

– Sámi Nissonforum har over lengre tid hatt problemer med antall utgivelser, så de trenger tid til å områ seg.

Bilde

Gába.

– De har gitt beskjed om at de i 2013 vil de ikke ha kapasitet til å gi ut bladet, og foreslår at pengene istedet overføres direkte til Sámi Nissonforum til et senter for kvinnespørsmål og likestilling i det samiske samfunnet i Karasjok.

Ikke deres midler

Å omdisponere disse midlene, som ellers går til Nuorttanaste, Ungdomsbladet Š, Sámis, Daerpies Dierie/sørsamisk kirkeblad, Bårjas og Julev Film AS til et slikt senter er fullstendig uaktuelt.

– Det er ikke blitt gjort, nettopp fordi at det er ikke slik det fungerer. Dette er ikke private midler. Dette er ikke Sámi Nissonforums midler, sier Vibeke Larsen.

Firkantet

Sámi Nissonforum har mottatt 188.000 kr. fra posten for driftsstøtte til samiske organisasjoner fra Sametinget i år. Men midler til kvinneressursenter i Karasjok har latt vente på seg. Styremedlem og mangeårig Gábaredaktør Gudrun E. E. Lindi reagerer kraftig på utnullingen på budsjettet.

– Hvis vi får fast ansatte på kvinneressursenteret vil organisasjonen ha en base å jobbe utfra, blant annet med å utgi Gába, sier Lindi.

Hun synes det er firkantet at Sametinget ikke vil omdisponere Gába-midlene til et ressursenter.

– Vi i Sámi Nissonforum kommer nå til å sende et brev til Sametinget og til alle sametingsrepresentanter i forhold til å kunne omdisponere de vel 500.000 kronene til å kunne opprette et ressursenter. Jeg synes det er på tide.

På tide

– Den samiske mannskonferansen viste at Sametinget innen egen organisasjon ikke har bygd opp noe som helst kompetansesenter og en ressursbase i forhold til å jobbe med likestilling og kjønnsroller, og for å ha kontinuitet i arbeidet med å få fram forskning om samiske kvinner og samiske menn, sier Gudrun E. E. Lindi.

– Det er behov for et slikt ressursenter, og nå mener vi at det må opp.