Kvenskspråklig gudstjeneste i Oslo

Søndag er det kvenskspråklig gudstjeneste i Vestre Aker kirke i Oslo. Tolken, Terje Aronsen, kommer fra Børselv i Finnmark

Terje Aronsen
Foto: Anne Olli

Reporter Anne Olli

Lever og ånder for sitt språk

Han er en av ildsjelene som gjør mye for sitt eget morsmål, det kvenske språket i Norge. Terje Aronsen kunne egentlig vært pensjonist nå, men han klarer ikke å pensjonere seg, for han føler at han må hjelpe til med å gi liv til det kvenske språket igjen. Nå reiser han til Oslo for å lese tekster og tolke prekenen til kvensk førstkommende søndag.

Kommer fra en trespråklig kommune

Terje Aronsen vokste opp i Børselv i Finnmark. Børselv hører under Porsanger kommune som er en tresprålig kommune, hvor folket snakker samisk, kvensk og norsk. Selv har Terje Aronsen hatt kvensk som sitt hjemmespråk. Aronsen forteller at det ble total forbud mot å snakke kvensk i 1936

Språket ble forbudt i Norge i 1936

Det kvenske språket ble snakket i det skulte fra da av, men den dag idag er det fortsatt mange som snakker kvensk. Terje Aronsen jobber fortsatt for å få liv i språket igjen Nå er det mulig å lære seg kvensk på skolene i Porsanger, og mange ønsker å lære det.

Kvensk er også blitt universitetsstudium, og Aronsen sier at mange ønsker språket tilbake igjen. Dermed er også naturlig å ha gudstjenester på kvensk for nå er jo kvensk godkjent som minoritsspråk i Norge.

Korte nyheter

 • Fállagohtet goalmmát boahkuheami

  Kárášjoga gielda fállagoahtá goalmmát koronaboahkuheami šierves olbmuide. Dát sáhttet leat olbmot geain riegádusas lea heajos immunitehta, leat borasdávdadivššus dahje eará sivaid dihtii lea vuollegis immunitehta. Gielda dieđiha maiddái ahte unnán 12-15 jahkásaččat leat boahkuhan iežaset.

 • Beardu ii gáibit sáhku Sárevuomis

  Beardu gielda bisseha buot áššiid Sárevuomi čearu vuostá ja dáhttu soabadit čearu badjeolbmuiguin, dieđiha Nye Troms. Gielda áigu máksit buot goluid mat čearus ležžet leamaš Álttesjávrri guođohanbarttaid riiddus. Dán mearredii Bearddu gielddastivra gaskavahku ja loktejuvvui dohko maŋŋá Alimusrievtti duomu mii celkkii ahte Ruoŧa beale badjeolbmuin lea guođohanvuoigatvuohta Norgga bealde.

  Altevatn beitekonflikt
  Foto: Lisa Rypeng / NRK
 • Ođđa njuovahat rahppon

  Kárášjogas rahppui gaskavahku ođđa njuovahat man namma lea "Min Njuovahat". Njuovahaga stivrralahttu Lasse Johnsen Kvernmo dadjá ahte njuovahat dálvvis bastá njuovvat 40 000 bohcco. Njuovahagas lea šiehtadus Rema 1000 fitnodagain vuovdit bohccobierggu sin gávppiid bokte.

  Nytt slakteri åpnes i Karasjok. Trond Morten Helgesen, fra innkjjøp og kategoriavdelingen i Rema 1000 og styremedlem Lasse Johnsen Kvernmo i Min Njuovahat
  Foto: Mathis Wilhelmsen / NRK