Kvenske språkprosjekter får 195.000 kroner i støtte

Regjeringen prioriterer midler til det kvenske språket fordi det er truet.

Kvensk institutt

Kvensk institutt i Børselv er blant de som snart får penger fra kommunal-og moderniseringsdepartementet.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Statssekretær Anne Karin Olli (H)

Statssekretær Anne Karin Olli.

Foto: Berit Nystad / NRK

Det er kommunal-og moderniseringsdepartementet som har 195.000 kroner i restmidler for 2015, og de som har fått pengestøtte er Kvensk institutt, Norske Kveners Forbund og Opplærings- og ressurssenteret.

– Disse midlene kan gå både til kultur og språk, men vi ønsker å prioritere språk, fordi det kvenske språket er et truet språk i dag, det sier statsekretær Anne Karin Olli.

Kvensk institutt utvikler språkteknologiske verktøy for kvensk språk, blant annet analyse og retteprogram til en elektronisk ordbok.

Kvens grammatikkbok

Kvensk grammatikkbok.

Foto: Anne Mari Rahkonen Berg / NRK

Norske Kveners Forbund får 85.000 kroner til å engasjere språkmentorer til prosjektet Språkmester. Dette er et samarbeid mellom forbundet, Kvensk institutt og Institutt for språkvitenskap ved Norges arktiske universitet i Tromsø.

Opplærings- og ressurssenteret (OPUS) ved Vadsø videregående skole får 30 000 kroner til å gjennomføre kurs i kvensk og finsk for nybegynnere og for passive språkbrukere.

Anne Karin Olli sier at kvensk er et truet språk, og derfor vil de bevare det.

– Det er færre og færre som snakker språket og språk er jo en verdi i seg selv. Kvensk er et riksspråk og bevaring av all språk er en verdi i seg selv. Og det vi ønsker med dette er at flere unge skal lære seg kvensk og at språket blir utviklet, sier hun.