Kvensk/samisk språksenter

Naavuono Kielikeskus/Navuona Giellaguovdaš – Kvænangen språksenter åpner offisielt onsdag 19. september. På åpningen vil man foruten Kvænangens ordfører Eirik Losnegård Mevik finne talere som statssekretær Anne Karin Olli, fylkesråd for utdanning Roar Sollid, og Sametingspresident Aili Keskitalo. Språksenteret holder til i Kvænangen næringsbygg.