Normal

Kvalsund-politikerne: – Det er reindrifta som dominerer

Samtlige fire partier som stiller med liste i Kvalsund sier nei til å innlemmes i det samiske språkområdet.

Reinsdyr

Disse har fått lov til å dominere for mye i Kvalsund, mente politikerne under torsdagens debatt. (Illustrasjonsbilde.)

Foto: Arkivfoto

Valglogo

– Det vi opplever som politikere i Kvalsund kommune, det er jo at når vi har saker oppe i det vi kaller for utviklingsutvalget, så må gå flere runder med reindrifta. Det er ikke det, vi skal ta hensyn til reindrifta for all del, men det kan være vanskelig av og til, sier Jorunn Mikkelsen som stiller på andreplassen til Svs liste i Kvalsund.

Også Arbeiderpartiets førstekandidat Terje Wikstrøm er enig med Mikkelsen i resonnementet hennes. På torsdag debatterte de under NRK Finnmarks og iFinnmarks valgsending.

Jorunn Mikkelsen og Terje Wikstrøm utenfor Kvalsund rådhus

Svs andrekandidat Jorunn Mikkelsen og Aps førstekanditat Terje Wikstrøm er enige om at reindrifta er for dominerende i Kvalsund.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

Hvilken type dominans har reindrifta i denne kommunen?

– Jeg kan vise til et eksempel. Kvalsund kommune eier 0,25 prosent av arealet i Kvalsund kommune, det vil si at det er regulert til et eller annet formål, resten tilhører Finnmarks Eiendommen eller andre, sier Wikstrøm.

Har det noe med reindrifta å gjøre?

– Ja det er helt åpenbart at det har det, for i det øyeblikket du prøver på noe nytt utenfor de arealområdene, så får vi ikke gjennomslag for det, svarer han.

Vil ha en god tone

Både Wikstrøm og Mikkelsen mener det er viktig å få til en god tone med reindrifta.

– Jeg tror det er viktig at vi som kommune går i dialog med reindrifta, og at vi kan bli enige i lag, poengterer Mikkelsen.

Nei til å bli samisk kommune

Samtlige fire kandidater sa også nei til å bli med i forvaltningsområdet for samisk språk.

– I kommunestyret ble vi enige om at vi sier nei til å bli med i forvaltningsområdet, men det Sv ønsket, og det var det stor enighet om i kommunestyret, det var det at Kvalsund skulle lage en handlingsplan, sier Jorunn Mikkelsen.

– Denne saken har blitt debatert i kommunestyret i to år. Vi endte med at vi ikke ønsker innlemmelse, sier Terje Wikstrøm.

Hvorfor kom dere fram til det?

– Grunnen til at man ikke ønsket det, var at man var usikker på hva slags konsekvenser det egentlig fikk for innbyggerne i kommunen, forklarer Svs kandidat.

Begge to sier at det ikke er slik at de ikke ønsker det samiske i kommunen, de vil fortsatt ta vare på samisk språk og kultur.