Normal

Kvalsund ombestemte seg

Kommunestyremøtet i Kvalsund hvor flertallet sa nei til sammenslåing med Hammerfest ble underkjent. Da saken ble behandlet på nytt i kommunestyret i går ga dette et annet resultat, og Kvalsund sier nå ja til sammenslåing med Hammerfest.

Kvalsund kommune

Kvalsund sier nå ja til sammenslåing med Hammerfest.

Foto: Kvalsund kommune

Under kommunestyrets behandling av kommunereformen den 23. juni ble det en avstemning som gav et resultat på ni stemmer mot og seks stemmer for en kommunesammenslåing med Hammerfest.

Men dette kommunestyremøtet ble underkjent, da vararepresentant til en representant i kommunestyret ikke kunne representere den grupperingen som hadde forfall.

Endret fra nei til ja

Da saken ble på nytt behandlet i kommunestyret mandag den 27. juni gav dette et annet resultat. Avstemmingen viste et resultat med 8 stemmer for og 7 stemmer mot en kommunesammenslåing.

Dermed hadde vedtaket fra 23. juni blitt endret fra nei til ja.

I vedtaket heter det nå at Kvalsund kommune vil søke om sammenslåing med Hammerfest kommune med virkning senest 1. januar 2020.

Folket sa nei

I folkeavstemningen som ble holdt 30. mai stemte 42,88 prosent nei til sammenslåing, og 38,3 prosent ønsket å slå seg sammen med Hammerfest. 16,5 prosent ønsket å samle Kvalsund, Hammerfest og Måsøy.