Kutter støtte til sørsamisk språkutdanning

Sametinget nedprioriterer stipendordning til sørsamiske språkstudenter.

Sametinget
Foto: Sigve Nedredal / NRK

Under sist plenumsmøte på sametinget 7. desember ble det bestemt at det blir endringer i stipendordningene fra sametinget etter nyttår.

Dette gjelder for alle de tre samiske språkene. Men en av de som blir rammet er samisk språk- og kultursenter Aajege på Røros. Og dette skjer midt i et studieår.

Gjennom samisk høgskole i Kautokeino har Aajege ansvar for innhold og gjennomføring av sørsamiske studier. Daglig leder i Aajege, Toini Bergstrøm, er bekymret på vegne av studentene som rammes.

Toini Bergstrøm

Daglig leder i Aajege Toini Bergstrøm

Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

– Det at det nå kommer en melding i desember om at stipendordningen endres midt i et studieår, det er meget betenkelig, sier hun.

Bergstrøm mener at stipendordningen har stor innflytelse på at studenter søker seg til studiet. Hun vurderer det slik at at studentene vil være potensielle studenter til den sørsamiske barnehage- og lærerutdanningen.

– For oss har vi sett at det er en stor motivasjonsfaktor for å kunne ta studiet. I sørsamisk område er vi fortsatt der at vi har behov for særskilte støtteordninger for at folk skal kunne ta språkutdanning.

– Ønsker å motivere til lærermangel

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) sier at han er glad for tilbakemeldingen at stipendordningen har fungert for Aajege.

– Det har skjedd en endring i prioritering som gjør at retningen endres, og at enkelte utdanninger faller ut mens enkelte blir styrket.

Mikkel Eskil Mikkelsen

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR)

Foto: Kenneth Hætta / Preassagovva

Mikkelsen sier at de som kommer styrket ut av vedtakene fra mai og desember er lærerutdanningene, både for barnehage og grunnskole. Og på sikt at sametinget har valgt å satse på lærere som kan være tilstede i skolen for å legge grunnlaget som språket trenger for å bli videreført til neste generasjon.

Hvorfor kutte midt i et studieår?

– Kuttet kommer dessverre midt i et skoleår, og det handler om at sametingets budsjett følger kalenderåret. Dermed får det innvirkninger på tidligere mottakere av stipend som er midt i et studieår, og det er beklagelig, sier han.