Hopp til innhold

Kunstskolen i Karasjok kan måtte vente på statsstøtte

Utdanningsdirektoratet har ikke mottatt komplett årsregnskap for i fjor fra Kunstskolen i Karasjok, noe som kan føre til stans i statsstøtten. – Jeg har vært på ferie og uten telefondekning, sier rektor.

«Tvangsutstilling - Bággočájáhus», Kunstskolen i Karasjok

Pengekaoset ved Kunstskolen i Karasjok fortsetter.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Stiftelsen Kunstskolen i Karasjok har ikke levert revisjonsberetning innen fristen, som betyr at skolen ikke har levert et fullverdig regnskap for 2015 til Utdanningsdirektoratet. Det er årsaken til at direktoratet nå varsler at de vil holde tilbake statstilskuddet fra og med august 2016.

Styrets uttalelse

Styret for kunstskolen kan uttale seg før Utdanningsdirektoratet fatter vedtak om å holde tilbake statstilskudd. I brevet skriver Utdanningsdirektoratet at de vil vurdere en uttalelse fra styret, og på bakgrunn av den fatte et vedtak.

Ikke mottatt revisjonsberetning

Styret hadde en frist til å komme med en uttalelse til 25. juli 2016, samtidig som skolen også skulle ha levert revisjonsberetningen innen samme dato.

Seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, Børre Martinsen, bekrefter overfor NRK at de fortsatt ikke har mottatt revisjonsberetningen fra Kunstskolen.

Ferietid

Det er en misfortåelse som er årsaken til dette, sier rektor for Kunstskolen i Karasjok, Eva Aira.

– Jeg har i dag oversednt revisjonsberetningen til Utdanningsdirektoratet. Det sier kunstskolens rektor, Eva Aira.

Hun forteller at brevet fra Utdanningsdirektoratet er kommet i ferien, og at det er årsaken til at skolen ikke har reagert tidligere. Hennes kommentar er at hun også trenger ferie, og at ingen kan forvente at hun skal jobbe 250%. Aira forteller at hun har vært på ferie og har vært uten telefondekning og heller ikke lest posten som er kommet.

Korte nyheter

 • Neavroe-blussem Plassjesne vöötjih

  Jååktan iehkeden almetje nænnoesti dïhte edtji neavroe-blussem Plassjen jarngesne vuetjedh. Almetje pollisese bïeljelamme, dan åvteste dïhte lea ïskeres moeregåetide goh leah jarngesne, pollise Twitterisnie tjaala.

  Det er boplikt i hele Røros sentrum
  Foto: Frode Søreide / NRK
 • Orre TV-raajroem Norrbottenistie

  Disney+ edtja aelkedh sov voestes stoerre Sveerjen TV-raajroem darjodh. Lea Mikael Niemien gærja «Koka björn» goh lea akte buvveme-mojnestimmie goh edtja TV-raajroem sjïdtedh. Niemi jeahta daate lea joekoen stoerre dååjrehtse, Sameradion tjaala.

  Mikael Niemi
  Foto: Berit Solveig Gaup / NRK
 • Vuvdet NFT-biibbaliid máŋgga duhát ruvnnu ovddas

  Nordisk bibelmuseum nammasaš musea bargu lea almmolašvuhtii meannudit biibbala sisdoalu.

  Dál sii isket vuovdit biibbala «NFT»-hámis. NFT máksá «non fungible transfer». Njulgestaga de go muhtin lagan «kryptobiibbal».

  Álkit čilgejuvvon de lea NFT erenoamáš duođaštus mii čájeha ahte don eaiggádat muhtin eahpe-fysálaš digitála tiŋgga, dego omd. digitála dáidda, musihkka, videot jna.

  Musea háliida juksat eambbo olbmuid sin diehtojuohkimin dán lágiin.