Kunstskolen i Karasjok kan måtte vente på statsstøtte

Utdanningsdirektoratet har ikke mottatt komplett årsregnskap for i fjor fra Kunstskolen i Karasjok, noe som kan føre til stans i statsstøtten. – Jeg har vært på ferie og uten telefondekning, sier rektor.

«Tvangsutstilling - Bággočájáhus», Kunstskolen i Karasjok

Pengekaoset ved Kunstskolen i Karasjok fortsetter.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Stiftelsen Kunstskolen i Karasjok har ikke levert revisjonsberetning innen fristen, som betyr at skolen ikke har levert et fullverdig regnskap for 2015 til Utdanningsdirektoratet. Det er årsaken til at direktoratet nå varsler at de vil holde tilbake statstilskuddet fra og med august 2016.

Styrets uttalelse

Styret for kunstskolen kan uttale seg før Utdanningsdirektoratet fatter vedtak om å holde tilbake statstilskudd. I brevet skriver Utdanningsdirektoratet at de vil vurdere en uttalelse fra styret, og på bakgrunn av den fatte et vedtak.

Ikke mottatt revisjonsberetning

Styret hadde en frist til å komme med en uttalelse til 25. juli 2016, samtidig som skolen også skulle ha levert revisjonsberetningen innen samme dato.

Seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, Børre Martinsen, bekrefter overfor NRK at de fortsatt ikke har mottatt revisjonsberetningen fra Kunstskolen.

Ferietid

Det er en misfortåelse som er årsaken til dette, sier rektor for Kunstskolen i Karasjok, Eva Aira.

– Jeg har i dag oversednt revisjonsberetningen til Utdanningsdirektoratet. Det sier kunstskolens rektor, Eva Aira.

Hun forteller at brevet fra Utdanningsdirektoratet er kommet i ferien, og at det er årsaken til at skolen ikke har reagert tidligere. Hennes kommentar er at hun også trenger ferie, og at ingen kan forvente at hun skal jobbe 250%. Aira forteller at hun har vært på ferie og har vært uten telefondekning og heller ikke lest posten som er kommet.