Samisk kulturbærer får utmerkelse av kongen

Etter en enorm innsats for norsk og samisk kultur kan Synnøve Persen nå pryde seg med en av de av de høyeste utmerkelsene på brystet.

Synnøve Persen ikledd kofte

RØRT: – Jeg måtte bruke teknikker for å holde tårene tilbake, sier Persen om talene som ble holdt.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

– Jeg har nesten ikke ord. Det er så mange følelser, og det har vært en så nydelig tilstelning, sier Persen

Fylkesmannen i Finnmark, Ingvild Aleksandersen overrekte Det Kongelige Norske St. Olavs Orden til Persen på vegne av Hans Majestet Kongen.

Fylkesmannen tar Synnøve Persen i hånda

OVERREKKELSE: Fylkesmannen i Finnmark, Ingvild Aleksandersen overrakte dekorasjonen.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

– Ditt kunstnerskap og ditt virke i kunstorganisasjoner, og den betydningen du har hatt politisk og kunstnerisk i revitaliseringen generelt, og for den samiske kunsten spesielt, siden 1970-tallet frem til i dag er grunnlaget til at tildelingen finner sted, sa Aleksandersen under overrekkelsen.

Forfatter og billedkunstner Synnøve Persen fra Bevkop i Porsanger er utnevnt av Hans Majestet Kongen til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for en fremragende og samfunnsnyttig innsats for norsk og samisk kultur.

– En strålende person har blitt tildelt en kongelig dekorasjon som jeg mener er vel fortjent.

Anne Husebekk

ORDENSRÅD: Rektor ved UiT, Anne Husebekk er også visekansler ved Ordensrådet. Ordensrådet vurderer kandidater for utnevnelse til en orden.

Foto: Torbein Kvil Gamst

Det sier rektor på UiT Norges arktiske universitet, Anne Husebekk som også er med i St. Olavs Ordensråd.

Dekorasjonen ble i dag overrakt ved et arrangement på Rådhuset i Porsanger.

– Denne prisen er et bevis på at jeg er på den rette veien. Et bevis på at all jobb og tid jeg har brukt er verdt noe, sier Persen.

Den Kongelige Norske St. Olavs Orden er «Belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten».

– St. Olavs Orden er en av de høyeste utmerkelsene i sivil virksomhet i Norge, sier kansellisjef ved Det kongelige hoff, Mette Tverli.

St. Olavs Orden medalje

KOMMANDØRKORS: Kvinner bærer kommandørkorset i sløyfe av ridderkorsbåndet på venstre side av brystet.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

St. Olavs Orden er inndelt i fem klasser:

  1. Storkors
  2. Kommandør med stjerne
  3. Kommandør
  4. Ridder av 1. klasse
  5. Ridder

– Kommandør er en høy grad. Det er en stor ære, avslutter Tverli.