NRK Meny
Normal

Kunnskap skal sikre samer bedre alderdom

Helsearbeidere kan nå få mer kunnskap om å jobbe med samiske eldre gjennom et eget hefte.

Pasient i sykeseng

Samiske eldre kan nå håpe på å møte flere helsearbeidere med kunnskaper om samisk språk og kultur. (Illustrasjonsbilde)

Foto: colourbox.com / colourbox.com

– Mange helseansatte har lite kunnskap om det samiske samfunnet. Vi har forsøkt å legge vekt på at samiske eldre er en mangfoldig gruppe, de tilhører alle samfunnslag, yrker og utdanningsgrupper, og er bosatt i alle deler av landet, sier Jorun Hamran og Bodil Hansen Blix til UiT.no

På oppdrag fra Helsedirektoratet har de to vært med på å lage heftet « Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre »

Den er trykt i 5000 eksemplarer og er klar til distribuering.

– Rett til likeverdig tilbud

Heftet gir en gjennomgang av noe av det historiske bakteppe for dagens samiske befolkning og gir et innblikk i samenes spesielle rettigheter som urfolk slik dette går fram av internasjonale konvensjoner og norsk lovverk

– Alle har rett til et likeverdig tilbud om helse- og omsorgstjenester, uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, fødeland, etnisitet og den enkeltes livssituasjon, uttaler Hamran til UiT.

Hun er faglig leder ved Senter for omsorgsforskning, Nord ved UiT.

Fornorskning og stigmatisering

Det beste helse- og omsorgstilbudet får samiske eldre av helsearbeidere som også har gode nok kunnskaper om samisk kultur og historie, mener Hamran.

– Det bor personer med samisk bakgrunn i hele landet. Mange av dagens eldre bærer på erfaringer med fornorskning og stigmatisering av samene. Dette er en del av vår historie som ikke er like godt kjent over hele landet, påpeker forfatterne av heftet.

De håper at de som jobber med samiske eldre leser seg gjennom heftet og bruker sine egne erfaringer i diskusjon.