Liten interesse for samisk fotball

Under FA-Sápmis ting i Tromsø i går var det bare Kautokeino IL som representerte medlemslagene. Presidenten tror at økonomien er skylden for at ikke flere stilte opp.

FA-Sápmi ting i Tromsø

Kun Kautokeino IL representerte medlemslagene under FA-Sápmis ting i Tromsø i går. Økonomien til FA-Sápmi kan være noe av årsaken til at flere ikke deltok, sier president Håkan Kuorak.

Foto: Inga J. Eira / Privat

FA-Sápmi har i dag ni medlemslag i forbundet, kun Kautokeino IL stilte med fire representanter på tinget i går i Tromsø.

Er det lite interesse for samisk fotball?

President i FA-Sápmi, Håkan Kuorak sier at de satser på samisk folball i framtida, både når det gjelder herre-, dame og ungdomslag. Selv om det kom bare et medlemslag, så tror Kuorak at det er interesse for samisk fotball. At det kom bare et medlemslag på tinget, skyldes nok økonomien til forbundet, medgir Kuorak.

Nå måtte medlemslagene selv dekke reise, da FA-Sápmi ikke har økonomi til å dekke reise for delegatene, sier Kuorak. I dag er det ni medlemslag bestående av; TIL, Krokelvdalen, Havna, Stor Luleå, Sarek, Kautokeino, Trøndelag og Bardufoss. FA-Sápmi håper at flere lag melder sin interesse for samisk fotball i framtida, og melder seg på.

Satsing både på dame- og ungdomsfotball

FA-Sápmi vil satse på dame- og ungdomsfotball, sier president Håkan Kuorak. Planen er å starte et damelag til høsten alt, og det satses på ungdoms fotballen. Vi skal ha en treningssamling i Sverige og i Bardufoss for både jente- og guttelag til høsten, sier Kuorak.

Under fotballtinget i går ble Inga J. Eira, Kautokeino IL valgt inn som medlem i styret. Kuorak tror at Eira vil være til god hjelp for å løfte interessen for ungdomsfotballen, da hun i sitt idrettslag jobber med breddefotballen. Eira tror hun kan være til god hjelp når det gjelder ungdoms- og damefotballen i FA-Sápmi, for hun har god erfaring fra sin klubb på dette arbeidet.

Ønsker å bedre økonomien

FA-Sápmi sliter med økonomien, og nå vil styret jobbe for å rette på det sier president Håkan Kuorak. Også nyvalgt styremedlem, Inga J. Eira tror at det er mulig å få en bedre økonomi i forbundet.

Nyvalgt styremedlem med god erfaring

Inga J. Eira fra Kautokeino ble valgt inn som styremedlem i FA-Sápmis styret. Eira har god erfaring fra fotballen, både da hun selv spilte aktivt både som barn og voksen, og tror at fremtiden for samisk fotball ser possitivt ut.

– Min sterke side vil være aldersbestemt fotball, og også damefotball som jeg håper at vi lykkes med. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene som FA-Sápmi skal bidra med for samisk fotball i fremtiden, sier Eira.

I tillegg til Eira er følgende med i det nye styret: Håkan Kuorak, president - Elin Nicolaisen, visepresident - Arnt Marius Eriksson og Ellen Marit Jansen styremedlemmer.

Nyvalgt styre i FA-Sápmi

Nyvalgte styre i FA-Sápmi utafor Scandic Ishavshotell i Tromsø: Håkan Kuorak, Elin Nicolaisen, Arnt Marius Eriksson, Ellen Marit Jansen og Inga J. Eira.

Foto: Berit Marie Eira / Privat

Hør president i FA-Sápmi, Håkan Kuorak:

President i FA-Sápmi, Håkan Kuorak.