Hopp til innhold

Stereotypien om at samer fortsatt bor i lavvo eksisterer

Kulturskolelæreren er flau og synes det er skammelig hvor lite hennes generasjon kan om samer.

Stine Braseth Ellingsen

LITE KUNNSKAP OM SAMER: Kulturskolelærer Stine Braseth-Ellingsen (42) flyttet til Hamarøy i Nordland. Hun ble sjokkert over hvor lite hun visste om samer.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Jeg visste nesten ikke at samer i dag bor i hus.

Det sier Stine Braseth-Ellingsen fra Fredrikstad, som for to år siden flyttet til Hamarøy i Nordland for å jobbe i den kommunale kulturskolen.

– Jeg er oppvokst med forståelsen av at samer er folk som jobber med rein, og at de bor i telt. Det er det stereotypiske bildet som jeg vokste opp med, og det er den forståelsen jeg har hatt av hva det vil si å være samisk, sier hun.

Braseth-Ellingsen antar at det er mange i hennes aldersgruppe som har det samme stereotypiske bildet, fordi det har vært mangel på kunnskap om samer.

– På Østlandet er kunnskap om samer og samisk kultur fjernt. Jeg kan ikke huske å ha møtt noen som er samisk, verken under oppveksten eller i studietiden, sier hun.

Men nå bor Braseth-Ellingsen i en samisk kommune, og lærer daglig noe nytt om hva det egentlig vil si å være same.

Lavt kunnskapsnivå

– Kunnskapsnivået om det samiske er for lavt i det norske skolesystemet.

Ketil Lenert Hansen

LITE ANERKJENNELSE: Professor Ketil Lenert Hansen har snakket med mange unge samer, som mener det er liten anerkjennes for det samiske i norskdominerte områder.

Foto: Privat

Det sier professor i helsevitenskap ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord ved UiT, Ketil Lenert Hansen.

– Det høres alvorlig ut at kunnskapsnivået er så lavt. Det har vært for lite om samisk kultur og identitet i utdanningen, sier han.

Han mener at man må styrke kunnskapsnivået om det samiske i lærerutdanninga.

– Man må få til en større anerkjennelse av det samiske, og få det samiske til å bli en naturlig del av skolen og samfunnet.

Norsk og samisk sidestilt i samiske distrikt

I kommuner, som inngår i samisk språkforvaltningsområde, er norsk og samisk sidestilt. Dette gjelder også læreplanene på skoler, ifølge Utdanningsdirektoratets nettsider.

Pressebilde av seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, Linda Sørfjord

KUNNSKAP OM SAMER VEKTLEGGES: Seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, Linda Sørfjord, kan fortelle om nye læreplaner som vektlegger kunnskap om samer.

Foto: Utdanningsdirektoratet

– Læreplaner skal evalueres, og det skal være et eget prosjekt som skal se på;

 • hvordan samisk innhold, språk, verdier og kultur fremstilles i læreplanverket, og hvordan dette forstås og implementeres i skolen.
 • hva fagfornyelsen innebærer for opplæring i og på samisk.
 • hvordan fagfornyelsen påvirker praksis i samiske skoler og elevers læring.

Det skriver seniorrådgiver Linda Sørfjord ved Utdanningsdirektoratet i en e-post til NRK.

– I høst kom det nye læreplaner i skolen, og kunnskap om samisk kultur, samfunn og innhold har blitt vektlagt i arbeidet med de nye læreplanene, skriver Sørfjord.

Bratt læringskurve

I fjor deltok Braseth-Ellingsen på feiringen av samenes nasjonaldag på det lulesamiske senteret Árran. For henne har det vært en bratt læringskurve å lære om samer.

– Jeg var med på feiringa på Árran i fjor, og jeg ble sjokkert over hvor lite jeg vet om hvordan det er å være same i dag. Jeg visste heller ikke om noe annet enn om den nordsamiske kulturen, sier hun.

I år har hun og kulturskolen hatt en stor rolle når dagen ble feiret digitalt på grunn av korona.

– Vi laget en times digital feiring av lulesamisk kultur og stolthet i Hamarøy med innslag av sang, musikk, dans og fortelling med barn, ungdom og voksne fra kommunen, sier Braseth-Ellingsen.

Árran museum og andre samiske museer har mindre ressurser å rutte med enn øvrige museer i Norge.

HØYST LEVENDE: Det samiske er høyst levende i dag, og ikke noe som bare er gjemt i museene.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Braseth Ellingsen er glad for at hun har fått lov til å ta del av det samiske. For dette har vært litt av en reise for henne.

– Jeg kan så lite, så jeg suger til meg alt av informasjon og inntrykk. Jeg er privilegert som får være med på det her, og legger til:

– Jeg skulle ønske at alle i Norge fikk komme så tett på samisk kultur og levesett.

Korte nyheter

 • PST ožžo dieđu vihtta beaivvi ovdal báhčima

  E-bálvalus dieđihii Politiijaid sihkkarvuođabálvalussii (PST) terrorfalleheami birra Oslos, ođđa dieđuid vuođul.

  PST oaččui dieđu vihtta beaivvi ovdal báhčima Pride-ávvudeami oktavuođas, gos E-bálvalus namuhii Norgga islamistta geas galggai oktavuohta Arfan Bhattiin. E-bálvalus oaivvildii ahte falleheapmi lei oaivvilduvvon Norgga vuosttá ja ahte Bhatti galggai vejolaš vearredahkki. PST lea ovdal gohčodan dieđu "álásin" ja lea čilgen ahte sis eai lean doarvái dieđut álggahit doaibmabijuid. Zaniar Matapour bealušteaddji árvala ahte eiseválddit váikkuhedje falleheapmái. Evaluerenraporta vurdojuvvo boahtte vahkus. Riekteášši Arfan Bhatti vuostá vuordimis álggahuvvo vuosttaš jahkebealis 2024:s.

 • Komišuvnna raporta: – Buot parlamentáralaš jođiheaddjit fertejit váldit ovddasvástádusa

  – Mun dovddan vuollegašvuođa dan ektui maid lohken raporttas. Dat lea lossa muitalus mii boahtá ovdan, mo mii leat láhtten olbmuiguin.

  Nu cealká Kristtalaš álbmotbellodaga (KrF) jođiheaddji Olaug Bollestad.

  Son lea okta dain gii lea searvan Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raportta lohkamii.

  Raportta sisdoallu, mii duorastaga geigejuvvui Stuoradiggái, čuozai Bollestad:i.

  KrFa jođiheaddji logai raporttas earret eará girku rolla birra dáruiduhttimis.

  – Mun gii lean oassi KrF bellodagas ja lean kristtalaš, in leat gal rámis das mii lea dahkkon, lohká son.

  Bollestad vuordá ahte buot bellodatjođiheaddjit Stuorradikkis ipmirdit makkár ovddasvástádus sis lea raportta čuovvoleamis.

  – Mii parlamentáralaš jođiheaddjit fertet váldit dán ovddasvástádusa iežamet stuoradiggejoavkkuide, mat fas váldet dan ovddasvástádusa viidáset bellodagaide miehtá riikka, justa fal sihkkarastit dán politihkalaččat, dadjá son.

  Nærbilde av Olaug Bollestad. Hun er fotografert forfra, hodet hennes mellom to personer fotografert bakfra. Hun ser smått skeptisk ut. Har på runde briller.
  Foto: Terje Pedersen / NTB
 • Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport: – Alle parlamentariske ledere må ta ansvar

  Jeg kjenner en ydmykhet i det jeg leser. Det er en svær historie som kommer fram. Hvordan vi har oppført oss mot folk.

  Det sier partiledere for Kristelig Folkeparti (KrF), Olaug Bollestad.

  Hun er en av de som har deltatt i opplesningen av rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen.

  Bollestad er sterkt berørt av innholdet i rapporten, som torsdag ble overlevert til Stortinget.

  KrF-lederen leste blant annet om kirkens rolle i fornorskningen.

  – Som KrF`er og kristen å lese dette, så er jeg jo ikke stolt over det som er gjort, sier hun.

  Bollestad forventer at alle partiledere på Stortinget forstår hva slags ansvar de har til å følge opp rapporten.

  – Vi som parlamentariske ledere må ta ansvar inn i våre stortingsgrupper, som igjen tar ansvaret inn i våre partier over det ganske land, nettopp for å forankre dette politisk, sier hun.

  Olaug Bollestad
  Foto: Mette Ballovara / NRK