Kulturpris til Duo Maret

Fylkeskulturprisen i Finnmark tildeles i år «Duo Maret». Duoen består av musikerne Marit Hætta Øverli og Klemet Anders Buljo. Prisen på 30.000 kroner deles ut 17. oktober.

Marit Hætta Øverli og Klemet Anders Buljo
Foto: Privat