Fortvilte foreldre får støtte fra kulturminister Raja

Statsråd Abid Raja (V) reagerer på at helsestasjoner fraråder foreldre å snakke samisk med barna. – Forhåpentligvis kan vi slippe slike hendelser framover, sier han.

Abid Q. Raja

GIR SIN STØTTE: Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja understreker at samisk og norsk faktisk er likeverdige språk i Norge.

Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

Raja reagerer på artikkelen om en samisk familie i Tromsø som forteller at de i flere tilfeller er blitt bedt om å kutte ned på samisken i hjemmet.

Helsesykepleier anbefaler ikke mor å snakke både samisk og norsk med barnet, fordi mors hovedspråk er norsk.

Etter at saken ble omtalt i media har foreldreparet fått stor støtte i sosiale medier.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja valgte å dele artikkelen på sin Twitter konto. Han oppfordret folk til å være stolte over de samiske språkene.

Laster Twitter-innhold

I mai la han fram den nye språkloven for Stortinget, og i den anerkjennes samiske språk som likeverdige med norsk.

– Jeg håper loven vil bidra til å øke bevisstheten og kunnskapen om språk i Norge. Forhåpentligvis kan vi slippe slike hendelser framover, sier Raja i en skriftlig kommentar til NRK.

Han sier videre at språkmangfoldet i Norge er en rikdom for landet, og flerspråklighet er et gode både for den enkelte og for samfunnet.

Må holde seg oppdatert

Fagdirektør Mariette Lobo i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) sier at helsestasjoner rundt om i landet må holde seg faglig oppdatert på hvilke råd de skal gi til foreldre.

– Det er ikke greit at samiske foreldre får beskjed om at de ikke må snakke samisk med sine barn, og at foreldrene siden går rundt med en følelse av å ikke være gode foreldre, sier Lobo.

Mariette Lobo

IKKE GREIT: Fagdirektør Mariette Lobo (LDO) synes ikke det er greit at foreldre sitter igjen med en vond følelse på grunn av sitt språkvalg.

Foto: Likestillings- og diskrimineringsombudet

Hun viser blant annet til at fornorskningen av samene gikk sterkt utover språket. Da er det viktig at de som ønsker å ta tilbake samisk og videreføre det til sine barn får støtte og oppmuntring.

– De bør heller få råd om hvordan de som foreldre kan bidra til at barna blir tospråklige, mener fagdirektøren.

Hun sier også at er bra at fungerende enhetsleder i den aktuelle kommunen har beklaget, og vil ta det opp med helsestasjonen.

– Kan være uforstand

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) tror denne hendelsen har sammenheng med at helsepersonell kanskje ikke er helt oppdaterte på nyere forskning.

Aili Keskitalo (NSR) stiller ikke til gjenvalg som sametingspresident 2021

UFORSTAND: Sametingspresident Aili Keskitalo mener at helsepersonell må kurses når det gjelder tospråklighet.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er kanskje på tide med et nytt kurs til helsesykepleiere utenfor samiske kjerneområder, sier Keskitalo.

Hun er klar på at man må snakke så mye samisk som mulig med barn for at språket ikke skal dø ut.

– At en forelder kun skal snakke ett språk med barnet var riktig for ganske mange år siden, men ikke nå lenger. Derfor må helsearbeidere hele tiden oppdateres, mener presidenten.

Bures

Leago dus juoga váimmus ja háliidat midjiide dan muitalit? De sáddes midjiide e-poasta. 

Dáppe gávnnat buori sisdoalu.

PÅ NORSK: Har du ris, ros eller tips om hva vi i NRK Sápmi bør se på? Kontakt oss da vel. 

Her finner du godt innhold.