NRK Meny

Kulturbyggprosjekter fikk støtte

Seks kulturbyggprosjekter i Finnmark har fått tilsammen 6.5 millioner kroner gjennom ordningen med spillemidler. Blant de seks er Nordkapp kino og kultur sal, som fikk den største bevilgningen på 2 millioner kroner. Alle prosjektene som søkte om midler i 2016 ble tildelt penger, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.