NRK Meny
Normal

Startet kronerulling for ordfører-bot

Porsanger-ordfører Knut Roger Hanssen fikk en bot på 100.000 – nå er en Facebook gruppe opprettet for å hjelpe han å betale den.

Knut Roger Hanssen

Høyre ordfører i Porsanger, Knut Roger Hanssen, har fått overraskende støtte etter at han fikk bot for å oppført en vei på kommunens vegne langs Brennelva. (Bildet er fra en tidligere anledning.)

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Vestfinnmark politidistrikt ga ordføreren i Porsanger, Knut Roger Hanssen, en bot på 100.000 for å ha bygget en ulovlig vei.

Nå har noen av hans sambygdinger startet en innsamlingsaksjon for å hjelpe Hanssen med boten.

Vil spleise på boten

– Jeg syntes det var galt at ordføreren måtte betale en bot for en vei som alle i Porsanger kan bruke. Synes vi alle kan spleise på den. Det er urimelig at han skal betale, sier Ulf Larsen til NRK.

Ulf Larsen

Ulf Larsen er initiativtakeren bak innsamlingsaksjonen for Porsanger-ordføreren.

Foto: Privat


Larsen startet opp Facebook gruppesiden med navnet «Kronerulling for boten til ordfører Knut R. Hanssen». På siden har flere allerede bekreftet at de vil overføre 500 kroner til innsamlingskontoen som er opprettet.

Ifølge avisa Finnmark Dagblad (FD) støtter Jon Arne Pettersen i Arbeiderpartiet Høyre-ordføreren. Han sier til FD at stien som er oppført er et positivt tiltak.

Fikk bot for brudd på lov

I 2012 sørget ordfører Hanssen for at det ble bygget en vei langs Brennelva i Porsanger kommune. Den 4,6 km lange veien ble anlagt fra Álggašjohka tre kilometer sørvestover mot Rohči.

Veibyggingstiltaket ble ikke saksbehandlet i kommunen etter plan- og bygningsloven, og politiet har pålagt ordføreren en bot på 100.000 kroner.

Fått stor respons

For 20 år siden fikk Brennelv bygdelag tillatelse til å bygge veien av Finnmark jordsalgskontor.

– Det er en vei som mange bruker både sommer og vinter, forteller Ulf Larsen.

Han kan fortelle at han har fått stor respons på kronerullingstiltaket. Gruppen ble dannet tirsdagsmorgen, allerede kl. 12 onsdag var det 40 medlemmer.

– Veien er laget i god hensikt, og det foreligger ettersom jeg forstår en 20 år gammel tillatelse til å bygge den. Elva er også farlig å kjøre på om vinteren med snøskuter, og er en vei for alle, så jeg synes det er et bra tiltak av han, sier initiativtakeren.

Rørt ordfører

Ordføreren visste ikke om Facebook gruppen som ble opprettet i dag, men reagerer slik etter at NRK forteller han det:

– Det er formidabelt at folk så unisont stiller seg bak ordføreren, og jeg setter pris på engasjementet, sier Hanssen til NRK.

Redaktør i Finnmark Dagblad (FD), Sverre Joakimsen, har skrevet en lederkommentar med tittel: «En kronerulling som må bli oppfattet som støtte til lovovertredelser er helt håpløst».

Der han mener det er feil om folket betaler boten til ordføreren.

Spent på hva pengene går til

– Det er ikke noe gærent med en kronerulling. Det kan folk gjerne gjøre, man kan ikke se bort ifra folks følelser og initiativ. Hva Hanssen eventuelt gjør med det beløpet er jeg spent på, sier Joakimsen til NRK.
Han foreslår at ordføreren i stedet gir pengene til et veldedig formål.

Sverre Joakimsen

Avisa Finnmark Dagblads redaktør er nysgjerrig på hva ordføreren akter å bruke pengene på.

Foto: Privat


Siden Knut Roger Hanssen ikke visste om kronerullingsaksjonen, så vet han foreløpig ikke hva pengene eventuelt vil bli brukt på.

– Jeg var ikke klar over dette, så jeg har ikke rukket å tenke over det.

FD-redaktøren stiller spørsmål ved hvordan en kronerulling for en bot kan oppfattes.

– Det virker rart om han skal bruke andres penger til å betale boten, siden han har godtatt boten. Kanskje han burde gått ut å stoppe dette her, kan oppfattes som støtte til lovovertredelse rett og slett, sier Joakimsen.

– Sti, ikke vei

Ordføreren sier at det ikke er en vei som er bygget.

– Det er ikke en vei, det er en sti som er oppgradert. Formålet er at folk skal kunne bruke stien i naturøyemed, og i tillegg sikre stien der den tidligere var farlig. Personlig bruker jeg ikke stien.

(Artikkelen fortsetter under bildegalleriet.)Langs Brennelva ble kantvegetasjonen fjernet på minst fire plasser ved at det lagt fyllinger ut i selve elveløpet. Det er utført grøfting, planering, flytting av masser og fjerning av bergknauser.

Politiet har lagt vekt på at det dreier seg om et betydelig naturinngrep, som anses som en vesentlig overtredelse av loven. Det er også lagt vekt på at tiltaket har skadet det naturlige elveløpet til dels betydelig. Brennelva har status som et vernet vassdrag.

Vest-Finnmark politidistrikt har skrevet følgende på sin Facebook side:

«Det er i skjerpende retning vektlagt Hanssens rolle som ordfører, og den totale mangel på forvaltningsmessig behandling av tiltaket.»

Hanssen har godtatt boten, men er ikke enig i avgjørelsen.

– Jeg er ikke enig i at loven er brutt, men jeg har akseptert boten og er ferdig med saken.