Kritisk til valgfrie arbeidsplasser

Norske Samers Riksforbunds leder reagerer på at sametingsansatte får flytte til sentrale strøk, uten at det er gitt «fullmakt» til dette.

Senter for nordlige folk

Senter for nordlige folk i Kåfjord i Nord-Troms er et relativt nytt og flott praktbygg. Men flyttestrømmen av sametingsansatte går likevel tilsynelatende herfra til Tromsø.

Foto: Ørjan Berthelsen

Aili Keskitalo på talerstolen

NSR-leder Aili Keskitalo er kritisk til at Sametinget tillater valgfri arbeidsplass for sine ansatte.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Fra høsten 2013 vil det muligens bare være én fast ansatt igjen hos Sametingets kulturminneavdeling i Kåfjord i Nord-Troms.

Sametinget har nemlig åpnet opp for at ansatte selv kan velge hvor de vil bo.

Dette reagerer Norske Samers Riksforbunds (NSR) leder, Aili Keskitalo på:

– Dette er en administrativ sak. Men akkurat det at Sametinget har etablert kontorer rundt omkring i samiske områder – det har vært en politisk agenda fra Sametingets side. Disse sakene har vært heftig debatert i plenum.

– Nå virker det som at man ønsker å unngå å håndtere dette politisk, ved å gå omveier. Dette for ikke å gå åpent gå ut med hvilke planer man har, med hvor man lokaliserer Sametingets arbeidsplasser.

Nylig fikk Sametingsrådet knusende kritikk fra annet hold, for nettopp manglende åpenhet rundt sin virksomhet.

Ber om avklaring

Det var NSR som som i sin tid bestemte at Sametingets kulturminneavdeling skulles flyttes, nettopp fra Tromsø til Kåfjord.

Nå kan flyttestrømmen av ansatte gå motsatt vei, på tross av tidligere vedtak innad Sametinget.

– Vi må få avklart hvorfor administrasjonen nå har fått denne fullmakten uten at dette er politisk avklart , sier NSR-leder Keskitalo.

Kåfjord-ordfører, Bjørn Inge Mo, har tidligere uttalt at man nå innad kommunen frykter man vil miste dyrbare arbeidsplasser.

– Det som skjer i Kåfjord betyr i praksis at de bygger ned Senter for Nordlige Folk, som Sametinget har vært med på å bygge opp. Den utviklinga er vi veldig lite fornøyd med, har Mo tidligere sagt.

– Trivsel viktig

– Vi har ikke tenkt å nedbemanne antall ansatte i Kåfjord – tvert i mot. Vi ønsker å styrke Kåfjord, sa sametingspresident Egil Olli tidligere.

Men Olli mener det er veldig viktig at ansatte trives, og at kommunen man bor og jobber i kan tilby gode levevilkår slik som barnehageplass og boligtilbud.

Sametinget har i dag rundt 140 arbeidsplasser fordelt på åtte lokalkontorer, fra Snåsa Nord-Trøndelag til Varangerbotn i Øst-Finnmark.