Kritisk til prosessen

Fakultetet for Idrett, reiseliv og sosialfag ved UiT campus Alta er kritisk til prosessen som nå ser på ny organisering av universitetet. Styreleder Christin Kristoffersen ved Fakultetet mener UiT går for raskt fram, og frykter at ledelsen i Alta blir sentralisert til Tromsø. Det samme vil gjelde ved institusjonene i Narvik og Harstad.