- Ny valgordning fører til katastrofe

Sametingsrepresentant Anders Urheim fra Tysfjord er svært kritisk til en ny valgordning som kan føre til at hans valgkrets forsvinner.

Kritisk til ny valgordning
Foto: Sametinget

-Valgkretsen vår sikrer lule-samene plass på Sametinget. Det ville vært galt om nord-samer skal representere oss. Midtre-Nordland valgkrets er jo til for at vi lulesamer skal ha plass på Sametinget, sier Anders Urheim til Sámi Radio.

GULDAL: - Roassu julevsámiide

I dag offentliggjøres innstillingen fra utvalget som har vurdert en ny valgordning.

Færre kretser

Utvalgets leder, Per Selle, vil ikke si noe om konklusjonene før på pressekonferansen i dag.

For en måned siden sa han til Sámi Radio:

- Antall valgkretser blir sannsynligvis både færre og større.

Frykter

Nordre Nordland er den minste valgkretsen. Anders Urheim er redd for konsekvensene dersom hans krets forsvinner eller blir slått sammen. Han tror ikke Stortinget går med på sammenslåing:

- Det blir aldri akseptert og jeg kan aldri tenke meg til at verken regjeringen eller Stortinget kan endre på grunnprinsippene som er befestet gjennom sameloven og NOU fra 1984. Sametinget kan gjerne foreslå hva det vil, men jeg er like overbevist om at det aldri blir en realitet, sier Urheim.

Få stemmeberettigede

Midtre Nordland valgkrets er kretsen som har færrest stemmeberettige. Ved siste valg stemte bare 370 personer.

- Det er feil å angripe vår valgkrets på grunn av få stemmer. Hovedårsaken til den lave valgdeltakelsen skyldes den harde fornorskningspolitikken. Tendensen viser klart en økning i manntallet. Av Nordlands 270.000 innbyggere, så tror jeg at mellom 150.000 og 170.000 kan skrive seg inn i samemanntallet, sier Urheim.