Kritisk til motorferdselforbud

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å trekke tilbake dispensasjoner som er gitt til barmarkskjøring i områder hvor det er fuktig terreng. Fylkesmannen vurderer også stenging av traseer. Elgjegerleder Jan I. Somby fra Karasjok er kritisk til det. – Et forbud vil spolere elgjakta. Det er bedre å oppfordre folk til å kjøre varsomt og selv begrense egen kjøring, sier Somby.