Kritisk til å utvide krabbefisket

Hundretalls fiskefartøy fra Vest-Finnmark vil få full krabbekvote, hvis de tillates å fiske i østfylket. Fjordfisker Edgar Olsen fra Nesseby er svært kritisk til dette forslaget fra Frank Bakke-Jensen (H) Oskar Grimstad (Frp). – Det vil ramme samfunn i Øst-Finnmark, og jeg håper myndighetene lar fornuften seire, sier Olsen. Fiskere fra Måsøy synes det er urimelig at de i dag ikke får delta i det kommersielle krabbefisket i øst. Fiskeridirektoratet har beregnet at minst 170 fartøy fra vest er kvalifisert til full kongekrabbekvote dersom de får fiske i øst.