NRK Meny

Kritiserer UNN

Fylkeslegen refser Universitetssykehuset Nord-Norge for å ha brukt usterilt ustyr under en hjerteklaff-operasjon. Utstyret var ment for demonstrasjon, og ikke beregnet på operasjoner. Fylkeslegen karakteriserer dette som en alvorlig hendelse. UNN får kritikk for å ikke ha gitt pasienten god nok helsehjelp og ikke hatt god nok internkontroll.