Kritiserer Tromsø kommune

Fylkeslegen kritisterer at Tromsø kommune ikke sikrer at alle mennesker med utviklingshemming får forsvarlige helsetjenester i hjemmet og tilgang til medisinsk undersøkelse og behandling. Det er dokumentert at det gis helsehjelp med tvang og makt.
Brukere har fått medisiner fra personell uten nødvendig kompetanse. – Vi tar det på alvor, sier konstituert avdelingsdirektør for helse og omsorg, Trond Brattland.