Hopp til innhold

Kritiserer sin egen regjering

– Det er kritikkverdig at fiskeriministeren ikke har rådført seg med Høyres sametingsgruppe når fartøy under seks meter er stengt ute fra kongekrabbefisket.

Ellen Kristina Saba

Jeg forstår ikke hvorfor båter under seks meter utgjør en trussel for fiskerinæringen, sier Høyres sametingsrepresentant Ellen Kristina Saba, Østre valgkrets. Hun er skuffet over sin partikollega, fiskeriminister Elisabeth Aspaker, i denne saka.

Foto: Lisa Marie Anti / NRK

Dette sier Høyres sametingsrepresentant Ellen Kristina Saba fra Tana.

Høyre er representert med to representanter på Sametinget.

Saba anser det naturlig for Høyres sametingsgruppe å ta en alvorsprat med partikollega og fiskeriminister Elisabeth Aspaker om saka når hun kommer til Karasjok i forbindelse med Sametingets 25 års jubileum.

– Kongekrabbefisket er av stor betydning for sjøsamiske samfunn. Spesielt de minste båtene har betydd mye for utviklingen av fiskerinæringa i her. Da kan man ikke bare uten videre kaste denne delen av flåten på land, mener Saba.

Lager en egen stortingsmelding

Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) kommer til Karasjok neste uke i forbindelse med Sametingets 25 års jubileum.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Reaksjonene har vært mange etter at Nærings- og fiskeridepartementet stengte ute fartøy under seks meter i åpen gruppe fra kongekrabbefisket.

Regjeringen jobber nå med en stortingsmelding for denne fangstformen, og utelukker at de minste fartøyene får tilgang etter at et nytt regelverk er på plass.

– Henger ikke på greip

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker sier til NRK at sikkerheten for de minste fartøyene er viktigst, i tillegg til måten krabben behandles på under fisket, og vil ikke bøye av for kritikken.

Høyres sametingsrepresentant, Ellen Kristina Saba, mener at dette ikke er noe argument for å stenge ut den minste flåten.

– Så vidt meg bekjent, har vi til dags dato ennå ikke hatt alvorlige ulykker med båter under seks meter i forbindelse med kongekrabbefisket. Derfor henger ikke argumentasjonen fra fiskeriministeren på greip.

Istedenfor å kaste den minste flåten på land, mener Saba at myndighetene heller burde ha arrangert kurs for å forebygge eventuelle ulykker.

Kongekrabbereglene vil også bli gjenstand for plenumsbehandling på Sametinget i neste uke.

Korte nyheter

 • Starter opp nybegynnerkurs i lulesamisk

  Mandag 2. oktober starter Nord Universitet opp med sitt nybegynnerkurs i lulesamisk på Árran lulesamiske senter. Det melder Árran selv på sine nettsider.

  25 studenter har meldt seg på. Denne studiesamlingen er den første av totalt 3 studiesamlinger i høst, hvorav ytterligere 5 samlinger er planlagt gjennomført i løpet av vårsemesteret.

  Kurset skal også fungere som et «springbrett» for videre studier i lulesamisk.

  Det lulesamiske senteret Árran
  Foto: Helge Lyngmoe / NRK
 • Álgadimkursav julevsábmáj Árranin

  Gålgådismánno 2.b. álggá Nuortta universitiehtta álgadimkursav julevsábmáj Árranin. 25 studenta l vuordedum boahtte vahkko.

  Dát la vuostasj oahppotjåhkanibme dán tjavtjan ja gålmmå tjoahkkáj, duohtten la 5 tjåhkanime gárvedum dálvvegidáj.

  Kurssa vaddá vejulasjvuodav joarkket sámegielav låhkåt åvdebut.

  Det lulesamiske senteret Árran
  Foto: Helge Lyngmoe / NRK
 • Ingunn Utsi oažžu John Savio-balkkašumi 2023

  – Munnje lea illu ahte John Savio-bálkkášupmi dál juhkojuvvo viiđát geardde. Bálkkašumi árvu lea stuoris sámi dáiddáriid gaskkas, ja máksá ahte bargu maid mii leat dahkan ja dahkat addá fuomášumi ja gutni. Mun illuđan ja giittán, nu dadjá dán jági vuoiti Ingunn Utsi.

  Lavvordaga geigejuvvui John Savio balkkašupmi 2023, Davvinorgga daiddamuseas, Utsi oačču 200.000 kruvnnu ja jury akkastallá ná:

  Son geavaha luondduávdnasiid hui dárkilit ja ulbmilaččat, nugo rihkiid ja muorramáddagiid, dolggiid, dávttiid ja náhki. Utsi bargguid inspirašuvdnan lea sámi dáiddagiehtaduodji, muhto seammás oaidná su bargguin maid viidát fáttáid ja lihkadusaid dálááigge dáidagis, nu čállá neahtasiidu Kunstfond.

  John Savio-bálkkašumi ulbmil lea čalmmustahttit dáidaga mas lea ruohttasat sámi kultuvrras, bálkkašumi vuoiti dáiddalašvuođa ja bargguid vuolggabáikkis. Bálkkašupmi juhkkojuvvo juohke nuppi jagi.

  Ingunn Utsi
  Foto: Anne Olli