Normal

Kritiserer sin egen regjering

– Det er kritikkverdig at fiskeriministeren ikke har rådført seg med Høyres sametingsgruppe når fartøy under seks meter er stengt ute fra kongekrabbefisket.

Ellen Kristina Saba

Jeg forstår ikke hvorfor båter under seks meter utgjør en trussel for fiskerinæringen, sier Høyres sametingsrepresentant Ellen Kristina Saba, Østre valgkrets. Hun er skuffet over sin partikollega, fiskeriminister Elisabeth Aspaker, i denne saka.

Foto: Lisa Marie Anti / NRK

Dette sier Høyres sametingsrepresentant Ellen Kristina Saba fra Tana.

Høyre er representert med to representanter på Sametinget.

Saba anser det naturlig for Høyres sametingsgruppe å ta en alvorsprat med partikollega og fiskeriminister Elisabeth Aspaker om saka når hun kommer til Karasjok i forbindelse med Sametingets 25 års jubileum.

– Kongekrabbefisket er av stor betydning for sjøsamiske samfunn. Spesielt de minste båtene har betydd mye for utviklingen av fiskerinæringa i her. Da kan man ikke bare uten videre kaste denne delen av flåten på land, mener Saba.

Lager en egen stortingsmelding

Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) kommer til Karasjok neste uke i forbindelse med Sametingets 25 års jubileum.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Reaksjonene har vært mange etter at Nærings- og fiskeridepartementet stengte ute fartøy under seks meter i åpen gruppe fra kongekrabbefisket.

Regjeringen jobber nå med en stortingsmelding for denne fangstformen, og utelukker at de minste fartøyene får tilgang etter at et nytt regelverk er på plass.

– Henger ikke på greip

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker sier til NRK at sikkerheten for de minste fartøyene er viktigst, i tillegg til måten krabben behandles på under fisket, og vil ikke bøye av for kritikken.

Høyres sametingsrepresentant, Ellen Kristina Saba, mener at dette ikke er noe argument for å stenge ut den minste flåten.

– Så vidt meg bekjent, har vi til dags dato ennå ikke hatt alvorlige ulykker med båter under seks meter i forbindelse med kongekrabbefisket. Derfor henger ikke argumentasjonen fra fiskeriministeren på greip.

Istedenfor å kaste den minste flåten på land, mener Saba at myndighetene heller burde ha arrangert kurs for å forebygge eventuelle ulykker.

Kongekrabbereglene vil også bli gjenstand for plenumsbehandling på Sametinget i neste uke.