Kritiserer regjeringens melding

Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund mener regjeringens stortingsmelding om reindrift er i utakt med samisk reindrift. – Regjeringen synes å være mest interessert i å detaljregulere den samiske reindriften. Næringsutvikling og tiltak for reindriften kommer i annen rekke, sametingsråd Mariann Wollmann Magga, i en pressemelding.