Kritiserer miljøpartiforslag om ulv

Miljøpartiet De Grønne vil ha 300 ulv i Norge. Dette for å få bestanden opp på det som partiet mener er et bærekraftig nivå. 300 dyr er omtrent tre ganger flere enn i dag. Partiet foreslår også å utvide dagens ulvesone. Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum kaller forslaget virkelighetsfjernt. – Det vil skape enda større problemer for beitebruk, jaktrettigheter og lokalbefolkningen enn man allerede har med ulv, sier han.