NRK Meny

Kritiserer eksamensreglement

Hvilke hjelpemidler elever får bruke på eksamen, avhenger av hvilket fylke de går på skole i. Det gjelder spesielt digitale hjelpemidler. Både lærere og elever, blant annet Elevorganisasjonen, mener ordningen er urettferdig og krever felles nasjonale retningslinjer. Utdanningsdirektoratet mener derimot ordningen fungerer bra.