NRK Meny
Normal

– Flytting av barnet kan være skadelig

Forsker kritiserer barnevernssaken i Karasjok. Hun frykter at barnet kan ta skade av å bli flyttet igjen etter så mange år.

Barnevernet hentet barnet
Foto: NRK

Susann Funderud Skogvang

Susann Funderud Skogvang.

Foto: Privat

– Barnet kan ha knyttet kontakt med de nye fosterforeldrene, og en flytting kan sette varige spor, sier doktorgradsstipendiat Susann Funderud Skogvang.

Skogvang tror at det kan få store følger for barnet siden den ble satt i fosterhjem så tidlig og at barnet har bodd så lenge i fosterhjemmet.

– Blir vanskeligere jo lenger tiden går

Skogvang sier at jo lenger tid det går, jo vanskeligere er det å gjøre endringer i spørsmålet om omsorgsovertakelse og plassering.

Hun påpeker også at Norge er folkerettslig forpliktet til å ikke nekte et samiskspråklig barn retten til sitt språk. Disse rettighetene er skrevet i FNs konvensjon om barnets rettigheter.

– Kritikkverdig

Doktorgradsstipendiat Susann Funderud Skogvang har forsket på samerett i mange år og har skrevet en bok om emnet som publiseres i neste måned.

Skogvang mener at alle parter i barnevernssaken i Karasjok har brukt altfor lang tid.

– Det er kritikkverdig. Det som også er kritikkverdig er at Karasjok kommune brukte halvannet år fra de anket saken til de valgte å trekke saken fra rettssystemet, sier Skogvang.