- Mer enn merkelig av FeFo

Jurist Laila Susanne Vars er sjokkert over at styret i Finnmarkseiendommen gir større rettigheter til EU-borgere enn nødvendig.

Laila Susanne Vars
Foto: Liv Inger Somby / NRK

- EØS-avtalen kan man overse dersom man ønsker å gi finnmarkingene særskilte rettigheter, sier Vars som mener at flertallet i FeFo-styret har tolket EØS-loven feil.

- Styret har bestemt at folk som bor utenfor Finnmark, skal ha større rettigheter enn det finnmarksloven åpner for. Dette er etter min mening mer enn merkelig.

Laila Susanne Vars er dr.stipendiat ved juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø.

Hun understreker at intensjonen med finnmarksloven var å styrke samenes og øvrige finnmarkingers rettigheter.

Forbannet og krever avgang

Styret i Finnmarkseiendommen (FeFo) vedtok nylig at alle norske- og EU-borgere kan fiske i alle vann i fylket.

Før FeFo overtok land og vann fra Statskog i fjor sommer, gjaldt en fem-kilometers grense fra offentlig vei. Innenfor denne grensen kunne utlendinger fiske.

- Den gamle ordningen er i strid med Finnmarksloven og EØS-avtalen, hevdet styret.

Både lokalbefolkningen og politikere i fylket reagerer kraftig mot styret. 

– De beveger seg i feil retning i forhold til det som var den opprinnelige meingen med FeFo. Da må vi gjøre noe, sier Robert Gærnæ som er Høyres fylkesordførerkandidat.

"Noe" er å kaste styret. Men flertallet i FeFo-styret slår tilbake:

– Robert Gærnæ skyter pianisten. Vi har fulgt alle retningslinjene, og dem er det Stortinget, fylkestinget og Sametinget som har laget, sier styremedlem Thormod Bartholdsen.  

Kan forskjellsbehandle

Statssekretær i Justisdepartementet Astri Aas-Hansen sier hun ikke kan se at styret har gjort noe feil.

- Jeg vil anta at avgjørelsen som er fattet av styret, ikke er i strid med loven. Styret i FeFo skal jo fatte sine vedtak innenfor de rammer finnmarksloven gir.

Likevel sier statssekretæren:

- Loven åpner for en solid forskjellsbehandling mellom finnmarkinger og andre. Det blir opp til Finnmarkseiendommen å finne ut hvordan man skal balansere dette.

Åpner for EU-borgere

Astri Aas-Hansen

Statssekretær Astri Aas-Hansen.

Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX

Samtidig understreker Aas-Hansen at "søringer og EØS-borgere" skal ha adgang.

- Intensjonen med finnmarksloven var at finnmarkingene selv skulle ha en stor grad av råderett over ressursene. Men det ligger i bunn at EØS-borgere også skal ha adgang, sier statssekretæren.

Laila Susanne Vars viser imidlertid til en særskilt protokoll som ble laget under EØS-forhandlingene mellom Norge og EU.

- Denne gir en åpning for å gjøre forskjell mellom samer og lokalbefolkningen på den ene siden og øvrige, som for eksempel EU-borgere. Derfor er det mer enn underlig at flertallet i FeFo-styret ikke benytter seg av muligheten til en slik forskjellsbehandling, sier Vars.

Korte nyheter

 • Ráhkkanit máŋga miljon koronanjoammumiidda

  Boahttevaš mánuid sáhttá Norggas máŋga miljon olbmui njoammut nuppástuvvan koronavirus omikron, nu čállá álbmotdearvvašvuođainstituhta maŋemuš riskaárvvoštallamis. Instituhtta ávžžuha liikká korona gáržžidusaid ložžegoahtit vehážiid mielde go omikronvirusii eai leat olbmot buohccán nu duođalaččat, olu leat olbmot jo boahkuhuvvon ja muhtin njoammuneastadandoaibmabijuin ii leat ávki go omikron leavvá nu jođánit, dadjá álbmotdearvvašvuođainstituhta direktevra Camilla Stoltenberg.
  Eanemusat njoammumiid jáhkket leat guovvamánu loahpas ja njukčamánu álggus.
  Buohcciviesut fertejit ráhkkanit dasa ahte juohke beaivvi leat gaskal 25 ja 300 ođđa korona buohcci geat dárbbašit divššu buohcceviesus.

  Koronavirus
  Illustrasjon: CDC
 • Riektevuogádat boahtá lagabui olbmuid

  Norgga ráđđehus lea ikte sádden gulaskuddamii evttohusa máhcahit iehčanas diggegottiid olles riikkas. Váile jahki áigi Erna Solberg ráđđehus geahpedii diggegottiid meari 60 diggegottis 23 diggegoddái. Romssa universitehta riektediehtagadieđagotti vuosttašamanueansa Ánde Somby dadjá dán buktit riektevuogádaga lagabui olbmuid fas

  Indre-Finnmark tingrett, Tana bru
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • Doarjja sámi bátnedearvvašvuođa filbmii

  Sámediggeráđđi lea juolludan 134 000 ruvnno doarjaga Romssa ja Finnmárkku fylkkasuohkanii, Málatvuomi bátnedivššohahkii. Sii áigot ráhkadit sámegielat diehtojuohkinfilmma bátnedivššu birra sámi mánáide.
  – Sámedikki mielas lea buorre go Romssa ja Finnmárkku fylkkasuohkan, Málatvuomi bátnedivššohaga bokte oidnet dárbbu buvttadit sámegielat diehtojuohkinmateriálaid, ja go váldet badjelasaset barggu buvttadit sámegielat filmma mii lea heivehuvvon mánáide ja nuoraide, lohká sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto

  karius og Baktus
  Foto: Vegard Eggen