Hopp til innhold

- Mer enn merkelig av FeFo

Jurist Laila Susanne Vars er sjokkert over at styret i Finnmarkseiendommen gir større rettigheter til EU-borgere enn nødvendig.

Laila Susanne Vars
Foto: Liv Inger Somby / NRK

- EØS-avtalen kan man overse dersom man ønsker å gi finnmarkingene særskilte rettigheter, sier Vars som mener at flertallet i FeFo-styret har tolket EØS-loven feil.

- Styret har bestemt at folk som bor utenfor Finnmark, skal ha større rettigheter enn det finnmarksloven åpner for. Dette er etter min mening mer enn merkelig.

Laila Susanne Vars er dr.stipendiat ved juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø.

Hun understreker at intensjonen med finnmarksloven var å styrke samenes og øvrige finnmarkingers rettigheter.

Forbannet og krever avgang

Styret i Finnmarkseiendommen (FeFo) vedtok nylig at alle norske- og EU-borgere kan fiske i alle vann i fylket.

Før FeFo overtok land og vann fra Statskog i fjor sommer, gjaldt en fem-kilometers grense fra offentlig vei. Innenfor denne grensen kunne utlendinger fiske.

- Den gamle ordningen er i strid med Finnmarksloven og EØS-avtalen, hevdet styret.

Både lokalbefolkningen og politikere i fylket reagerer kraftig mot styret. 

– De beveger seg i feil retning i forhold til det som var den opprinnelige meingen med FeFo. Da må vi gjøre noe, sier Robert Gærnæ som er Høyres fylkesordførerkandidat.

"Noe" er å kaste styret. Men flertallet i FeFo-styret slår tilbake:

– Robert Gærnæ skyter pianisten. Vi har fulgt alle retningslinjene, og dem er det Stortinget, fylkestinget og Sametinget som har laget, sier styremedlem Thormod Bartholdsen.  

Kan forskjellsbehandle

Statssekretær i Justisdepartementet Astri Aas-Hansen sier hun ikke kan se at styret har gjort noe feil.

- Jeg vil anta at avgjørelsen som er fattet av styret, ikke er i strid med loven. Styret i FeFo skal jo fatte sine vedtak innenfor de rammer finnmarksloven gir.

Likevel sier statssekretæren:

- Loven åpner for en solid forskjellsbehandling mellom finnmarkinger og andre. Det blir opp til Finnmarkseiendommen å finne ut hvordan man skal balansere dette.

Åpner for EU-borgere

Astri Aas-Hansen

Statssekretær Astri Aas-Hansen.

Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX

Samtidig understreker Aas-Hansen at "søringer og EØS-borgere" skal ha adgang.

- Intensjonen med finnmarksloven var at finnmarkingene selv skulle ha en stor grad av råderett over ressursene. Men det ligger i bunn at EØS-borgere også skal ha adgang, sier statssekretæren.

Laila Susanne Vars viser imidlertid til en særskilt protokoll som ble laget under EØS-forhandlingene mellom Norge og EU.

- Denne gir en åpning for å gjøre forskjell mellom samer og lokalbefolkningen på den ene siden og øvrige, som for eksempel EU-borgere. Derfor er det mer enn underlig at flertallet i FeFo-styret ikke benytter seg av muligheten til en slik forskjellsbehandling, sier Vars.

Korte nyheter

 • Buollinalárbma Sámedikkis

  Sámedikkis čuojai disdat gaskabeaivvi buollinalárbma ja buollinčáskadeaddjit manne dohko. Doppe lei buollinhádja, muhto eai gávdnan suova eai ge lieggasa, muitala operašuvdnajođiheaddji Karl Edvard Eriksen Balto.

  Dál leat biggoheame vistti, ja loahpahit ášši.

  Sámediggedirektevra Inger Máret Eira Åhren čilge ahte sii eai sáhte dahkat maidege eará go eai dieđe gos hádja boahtá.

  – Mis leat hui sensitiivvas buollinalárpmat mat dieđihit njuolga buollinčáskadeddjiide jus fas šaddá mihkkege, lohka Eira Åhren.

  Les på norsk her.

  Karl Edvard Balto
  Foto: Lasse Nils Østmo / NRK
 • Brannutrykning på Sametinget

  Brannvesenet rykket ut til Sametinget etter alarmen gikk tirsdag ettermiddag. På stedet var det verken røyk eller varme, men en svidd lukt.

  De lufter nå ut lukta, så henlegger de saken, forteller operasjonsleder Karl Edvard Eriksen Balto til NRK Sápmi.

  Sametingsdirektør Inger Marit Eira Åhren forklarer at de ikke kan gjøre noe mer når de ikke vet hva lukta kommer av.

  – Vi har veldig sensitive brannalarmer som automatisk varsler brannvesenet dersom noe skjer, sier Eira Åhren.

  Loga sámegillii dás.

  Karl Edvard Balto
  Foto: Lasse Nils Østmo / NRK
 • – Netthets truer den samiske ytringsfriheten

  – Det er en trussel mot den samiske ytringsfriheten at noen velger å avstå fra den offentlige debatten.

  Det sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR). Jåma sier de ser økende hatytringer og netthets mot samer, og tror mange kvier seg for å delta i debatten som følge av det.

  – Nå er jeg politisk aktiv, så jeg kan på en måte forvente en sånn reaksjon, men jeg tror mange, særlig yngre, ikke deltar i samfunnsdebatten nettopp på grunn av reaksjonene man får, sier hun.

  Loga sámegillii.

  Maja Kristine Jåma
  Foto: Elli-Jonna Irmelin Jannok-Joma / Privat