Kringkastingsrådet: – Samisk er fortsatt en naturlig del av NRKs tilbud

Det ble full støtte til programleder Vaino Rensberg om bruk av sørsamisk i Norge Rundt.

Kringkastingsrådet i møte 23.11.2017

Kringkastingsrådet hadde mange saker opp til behandling under gårsdagens møte. Bruk av sørsamisk i Norge Rundt var en av sakene som ble drøftet.

Foto: Skjermdump / NRK

Steinar Pedersen

Steinar Pedersen, medlem i Kringkastingsrådet.

Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK SAPMI

– De fem klagene om bruk av sørsamisk i Norge Rundt er en av sakene som ble tatt opp under gårsdagens møte i Kringkastingsrådet. Det ble ikke gjort noe vedtak i saken, men klagene får ingen støtte i rådet, opplyser kringkastingsrådsmedlem Steinar Pedersen til NRK Sápmi.

Pedersen opplyser at før møtet var det kommet inn rundt 600-700 klager i forskjellige saker til Kringkastingsrådet, men ikke alle klagene ble tatt opp til behandling.

– Kringkastingssjefen understreket under drøftingen av klagene om sørsamisk i Norge Rundt, at samisk fortsatt skal være en naturlig NRKs tilbud. De samiske språkene skal både høres og synliggjøres i alle NRKs plattformer, sa kringkastingssjefen ifølge Pedersen.

– NRK skal vise et mangfold

Vaino Rensberg fra Røros i Sør-Trøndelag har ledet Norge Rundt gjennom flere programmer i oktober og november 2017. TV-programmet sendes på fredagskveldene og har i flere år vært en av de mest populære programmene i NRK.

Allerede før gårsdagens møte i Kringkastingsrådet fikk Rensberg full støtte fra kringkastingssjefen.

– Vi skal vise et mangfold av både kultur og språk i Norge. NRK har et samfunnsoppdrag i å styrke samisk språk og derfor er jeg stolt av at vi har hatt sørsamisk på Norge Rundt, uttalte kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til NRK Sápmi.

Kringkastingsrådet, Thor Gjermund Eriksen og Per Edgar Kokkvold

FULL STØTTE: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, kringkastingsrådsleder Per Edgar og resten av Kringkastingsrådet mener samiske språk har en viktig plass i NRKs tilbud på alle plattformer.

Foto: Skjermdump / NRK

Programleder Vaino Rensberg selv tar ikke kritikken personlig. Hun mener det er publikums rett å ha sine egne meninger om det NRK presenterer.

– Det er fint at publikum er engasjert. Klagene viser at det i hvertfall har vært fem stykker som har sett på Norge Rundt, og da er jeg veldig fornøyd, sier Rensberg.

Vaino Rensberg

Vaino Rensberg har i flere uker spredt glede til Norge Rundt-seerne på sørsamisk. Fem seere syns dette ikke var noe særlig å juble over.

Foto: Skjermdump / NRK

– Det neste blir vel urdu

Klagerne mener det er irriterende at programlederen i et riksdekkene tv-program som Norge Rundt snakker et språk som få forstår.

«Norge Rundt er et norskspråklig program og samisk har ikke noe der å gjøre. Det neste blir vel urdu», skriver en av klagerne.

Steinar Pedersen mener at syn som dette skyldes uvitenhet om at de samiske språkene er en like naturlig del av norsk historie som det norske språket.

– Samiske språk er snakket i det som nå er kjent som Norge lenge før statsdannelsen, forklarer Steinar Pedersen. I tillegg til å være med i Kringkastingsrådet er han historiker.

Hva kan gjøres for å forebygge slike holdninger?

– Opplysning. Opplysning. Og atter opplysning.