NRK Meny
Normal

KrF med alternativt statsbudsjett: Vil styrke de samiske avisene

KrF prioriterer samiske aviser og Sameskolen for Midt-Norge i sitt alternative statsbudsjett, som de la fram i går.

Stortingsrepresentant Geir Bekkevold (KrF) og samiske aviser

Stortingsrepresentant for KrF Geir Bekkevold (innfelt) er opptatt av å opprettholde og å styrke de samiske avisene.

Foto: Fotomontasje: NRK

Torsdag la Kristelig Folkeparti fram sitt alternative statsbudsjett for 2016 . Av samiske saker har KrF prioritert samiske aviser og Sameskolen for Midt-Norge.

– Samiske aviser er viktig kultur- og språksatsning

KrF vil styrke de samiske avisene med to millioner kroner. Det betyr en økning tilsvarende pris- og lønnsvekst.

– Jeg er opptatt av å opprettholde og å styrke de samiske avisene, fordi dette går inn som en viktig kultur- og språksatsning. Dette har vært viktig fra min fraksjon sin side å spille inn og jeg er veldig glad for at vi fikk gjennomslag for det, sier stortingsrepresentant for KrF Geir Bekkevold, som også er første nestleder i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Regjeringa foreslår i statsbudsjettet for 2016 at samiske aviser for andre råd på rad ikke skal få kompensasjon for forventet lønns- og prisstigning. Dette medfører en reell reduksjon på cirka 1,5 millioner kr over to år , mener leder i avisseksjonen i Sálas – Samisk forlegger- og avisforening Geir Wulff.

Vil beholde Sameskolen for Midt-Norge

KrF vil beholde Gaske-Nøørjen samienskovle Sameskolen for Midt-Norge og foreslår 3,3 millioner kroner på sitt alternative statsbudsjett for 2016.

Gaske-Nøørjen saemienskovle, Hattfjelldal

Gaske-Nøørjen samienskovle/ Sameskolen for Midt-Norge i Hattfjelldal

Foto: Torild Wika, Helgeland Arbeiderblad

Regjeringen foreslo i sitt statsbudsjettforslag å avvikle Sameskolen i Midt-Norge fra skoleåret 2016-2017 . Forslaget innebærer en innsparing på 3,3 mill. kroner. Avviklingen skyldes at skolen ikke har hatt faste elever siden våren 2011. Flere har vært kritiske til regjeringens forslag om å legge ned Sameskolen i Midt-Norge, og det er opprettet en gruppe på Facebook som heter Stopp nedleggelse av Sameskolen for Midt-Norge!.

Vil ikke gi økning til Sametinget

Stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, Geir Toskedal, har tidligere uttalt til NRK Sápmi at det er underlig at Sametinget kun får en budsjettøkning på 1,4 prosent . KrFs stortingsrepresentant Geir Bekkevold støtter ham i det. Likevel har ikke KrF heller funnet rom for økning av Sametingets budsjett i sitt alternative statsbudsjett.

– Det har vi ikke klart å prioritere i vårt budsjett nå, og det er også fordi vi har visst at det kommer tilleggsnummer til dette budsjettet som handler om flyktningekrisen, og derfor har vi vært nødt til å prioritere steinhardt når det gjelder hva vi ønsker å løfte opp. Når det gjaldt å øke bevilgningene til Sametinget, så fant vi ikke rom for det i inneværende budsjett, men vi er helt enig i at det er veldig rart når statsbudsjettet har en økning på over to prosent, at ikke også Sametinget får den samme økningen, men det må vi komme tilbake til på et senere tidspunkt, sier Bekkevold, og sier at en mulighet for å ta opp det er på revidert statsbudsjett i juni neste år.

Ikke penger til nybygg

KrF har heller ikke fått med noen nybygg i sitt alternative statsbudsjett. Som kjent venter både Saemien Sijte, Beaivváš samiske nasjonalteater og Samisk videregående- og reindriftsskole på penger til nybygg.

– Det er mange prosjekter som er på gang og institusjoner som burde vært løftet. KrF har ikke mer penger enn det andre partier har, og vi er avhengige av at vi har regjeringspartiene med på det. Det er viktig at regjeringen selv tar initiativ for å løfte ulike prosjekter, sier Bekkevold.

Mandag kommer Venstre med sitt alternative budsjett. Deretter setter de to støttepartiene til den blåblå regjeringen seg ned sammen med H og FrP for å avklare detaljene i budsjettet. I desember blir statsbudsjettet for neste år vedtatt i Stortinget.

KrF presenterer sitt alternative statsbudsjett for 2016

KrF presenterer sitt alternative statsbudsjett for 2016

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix