Krever vindkraftanlegget fjernet

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) krever omriving av vindkraftanlegget på Fosen og gransking av saksprosessen, skriver de i en pressemelding. – Domspremissene i denne saken er krystallklare og bærer preg av et svært solid juridisk arbeid fra Høyesteretts side. I praksis betyr dette at vindkraftanlegget aldri skulle vært bygd, sier Ellinor Marita Jåma, leder i NRL. Jåma mener at dommen helt klart må få konsekvenser. Derfor vil NRL stille krav om at vindmøllene fjernes så snart som mulig og at reindriftens tidligere beitearealer revegeteres og bringes tilbake til sin opprinnelige topografiske utforming. NRL vil også stille krav om at hele saksprosessen, inkludert myndighets- og forvaltningsapparatet undergis en grundig og uavhengig granskning, skriver de i pressemeldingen.

Ellinor Marita Jåma
Foto: Mattis S. Wilhelmsen / NRK

Korte nyheter

 • Dollavárri ealáskan Indonesiijas

  Java sullos Indonesiijas báhtarit olbmot baluin dollaváris mii lávvardaga ealáskii. Báikkálaš TV-stášuvdna lea sádden ealligovaid filbmejuvvon giehtatelefovnnain, mas oaidná olbmuid geat vihket eret gudnabalvvas. Semeru dollavárri ealáskii bearjadaga.

  Vulkanutbrudd i Indonesia
  Foto: HANDOUT / AFP
 • Eaminissonat gillájit veahkaválddi

  Eambbogo 80 proseantta USA eamiálbmotnissoniin lohket sii leat vásihan veahkaválddi iežaset eallimis. Muhtin reserváhtain lea veahkaváldi nissoniid vuostá logi geardde bajábeale nationála dási, čállá Al Jazeera. Oassi váttisvuođas lea, ahte eamiálbmot politiiját ja dikkit eai sáhte dahket maidige jus ii-eamiálbmot vearredahkki verroša reserváhtain.

  Urfolkskvinne blir skylt med vann i ansiktet
  Foto: Adam Alexander Johansson