NRK Meny

Krever utredning

Fylkesmannen krever at det blir gjennomført ei utredning av hvilke konsekvenser det vil ha for reindrifta å bygge en fergefri Ullsfjordforbindelse. Vegvesenet utreder nå hvilke traseer som er aktulle. Alle alternativer vil i større eller mindre grad berøre reindrifta. Derfor bør det alternativet velges hvor konsekvensene er minst, mener fylkesmannen.