Hopp til innhold

– 50.000 rein må slaktes

Stortingspolitikere krever tvungen reinslakting. – Jeg aksepterer ikke at dyr dør på grunn av sult, sier Frps Torgeir Trældal.

Reindød på Finnmarksvidda

NRK fant tirsdag 30 døde rein. Mattilsynet mener dyrene døde på grunn av sult.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Torgeir Trældal

Frp-representant Torgeir Trældal.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Han mener 50.000 rein må slaktes så snart som mulig for å bringe balanse i forhold til beitene.

– Dette er noe vi har påpekt i over et år. Jeg mener vi har en handlingslammet prateminister som burde tatt tak i dette for lengst, men det gjenstår å se om han får til noe. Hittil har han jo bare hatt møter, sier Torgeir Trældal til NRK.

Han synes det er merkverdig at landbruksministeren holder det ene hastemøte etter det andre først når NRK dokumenterer hvordan situasjonen er .

– Før det har han verken hørt på Stortinget eller andre. Nå blir det spennende å se om han starter nedslakting eller om pratingen fortsetter, sier Frp-representanten.

– Flere muligheter

I dag hadde landbruksministeren møte med Reindriftsforvaltningen.

– Nå har vi startet på en prosess hvor vi blant annet skal snakke med Norske Reindriftssamers Landsforbund, og i neste uke reiser statsråden selv til Finnmark for å møte andre, sier statssekretær Ola T. Heggem (Sp) til NRK.

Han sier at det er flere muligheter til tiltak, men vil ikke komme inn på noen konkrete.

Onsdag sa en opprørt landbruksminister Lars Peder Brekk til NRK at han er lei ansvarsfraskrivelsen fra næringen.

– Jeg blir sint, sa Brekk.

– Stopp subsidiene

Frp krever det Trældal kaller en «massiv nedslakting» i distrikter hvor slaktevekten på dyrene ligger under det som er anbefalt av myndighetene og næringen selv.

– Jeg ser for meg at 50.000 dyr må slaktes. Mattilsynet må stå for slaktingen der det er mest problematisk. Reineierne må selv ta regningen, og selv selge kjøttet som kan selges. Jeg mener også at alle subsidiene til næringen må stoppes inntil man har kontroll over situasjonen, sier han.

Han sier at det nå er omlag 50.000 rein mer i Finnmark i forhold til det som er vedtatt.

– Det er grusomt å se at dyr pines ihjel på vidda, og da kan man ikke bare ha møter hvor man bare prater. Myndigheten må tre inn når dyrevelferdsloven brytes, og derfor mener jeg også at det er reineierne selv som må ta kostnaden, sier Trældal.

– Ikke overraskende katastrofe

Også Høyres stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen som selv er fra Finnmark, mener det må tvangsslakting til.

Frank Bakke Jensen

Frank Bakke Jensen (H).

– Dessverre kommer ikke sultkatastrofen overraskende. Mange har varslet om dette, og man blir oppgitt når man registerer at det skjer forsvinnende lite. Vi har i ganske lang tid satt press på landbruksministeren. Nå må han gi Mattilsynet marsjordre. Tvangslakting må til for å få reintallet i balanse med beitene, sier han til NRK.

Bakke Jensen sier at det er beklagelig at mange distrikter ikke har fulgt kravet om å lage bruksregler hvor reintallet også vedtas.

– Nå må statsråden inn for å få bruksreglene på plass slik at man får fastsatt et reintall i samsvar med beitegrunnlaget. Tallet må tas ned slik at vi får fram den fantastiske næringen som reindrift kan være, sier han.

Korte nyheter

 • 1,3 millijovnh Nøørjesne jiejkieh

  1,3 millijovnh almetjh Nøørjesne ij vientieh almetjh maehtie klijmajorkestimmien jeatjahtehtieh, akte orre EU-rapporte vuesiehtamme. Medtie 12.000 almetjh Nøørjeste, Irlanteste, Italijaste, Tysklanteste jïh Englanteste meatan pryövenassesne man nomme PERITIA.

  Professore Cathrine Holst jïh dotkije Torbjørn Gundersen tuhtjiejægan rovnege dan gellie Nøørjesne jiejkeminie dan bijre. Gåabpatjahkh pryövenassine barkeminie. Gundersen ij daajra manåvteste dan gellie Nøørjesne jiejkieh, bene daelie dah tjuerieh goerehtidh jïh vuejnedh jis dah maehtieh naan vaestiedassem gaavnedidh.

 • Terrengbrann i Nesseby

  Brannvesenet rykket ut til brann i terreng ved Holmvatnet i Nesseby rundt klokken 01:40 natt til søndag. Det skal være et lynnedslag som er årsaken til brannen. Skogbrannhelikopter ble rekvirert og klokken 06:50 jobbes det fortsatt med å slukke brannen.

 • SAS-raarahtallen jåerhkieminie

  SAS-raarahtallen måantan jåerhkieminie. Aejkiemieriem tsåahka 11 daenbiejjien lij, mohte dah ij sïemies sjidtieh. SASen girtieh ojhte dan hïeljien haelehten.

  Det er fare for pilotstreik i SAS
  Foto: Ismail Burak Akkan / NRK