Krever tiltak

Kunnskapsdepartementet er bekymret for den dårlige rekrutteringa til lærerutdanninga i Nord-Norge. Bare 60 prosent av samtlige studieplasser på lærerutdanninga i landsdelen er fylt opp. Universitetene i landsdelen blir nå bedt om å presentere tiltak som kan gjøres for å bedre situasjonen.– Mye arbeid er allerede i gang for å få til en bedre rekruttering, sier Wenche Jakobsen ved UiT - Norges arktiske universitet.