Krever stans av mineralleting

Reindrifta krever full stans i all transport og boreaktivitet i Kvalsund. Nå ber de tingretten stoppe virksomheten.

Mineralleting i Kvalsund
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Aktiviteten knyttet til transportplanen og boreaktiviteten midt i kalvingsperioden, vil bidra til vesentlig skade og ulempe for reindriftsutøverne i området, heter det i brevet fra Områdestyret i Vest-Finnmark til Hammerfest tingrett.

Selskapet Nussir ASA som leter etter mineraler i Repparfjorden, har ikke etterkommet kravet.

– Uforstående

– Vi stiller oss uforstående overfor Reinbeitedistrikt 22 sin nye argumentasjon som indikerer at det området vi har begrenset vår aktivitet til, plutselig er blitt kalvingsområde. Vi forholder oss til at vi har fått tillatelse til vår aktivitet - dels fra Bergvesenet ved Bergmesteren - og dels fra Kvalsund kommune, skriver Nussir ASA ved Kjell Bakke i svaret til Områdestyret.

Hammerfest tingrett kan ikke svare på når kravet fra Områdestyret i Vest-Finnmark kan behandles.

LES OGSÅ: – Finner vi mye gull, kommer jeg og danser gulldans med deg Mikkel

– Reinen trenger ro

– Det er svært viktig at det er ro i området. Reinen trenger ro på grunn av kalvingen, sier Berit Kristine Hætta. Hun er leder i områdestyret.

Hun betegner stedet som hovedområdet for kalvingen for reinbeitedistriktet.

Områdetstyret har bedt om stans i all virksomhet fram til 1. juli.

– Det haster å få en rettskjennelse, og jeg forventer en behandling, sier Hætta.

Stopper ikke

Kjell Bakke i Nussir ASA sier til NRK Sámi Radio at selskapet forholder seg til tillatelsene det har fått.

– Vi fortsetter aktiviteten inntil vi eventuelt får en stoppordre fra tingretten, sier Bakke.