Hopp til innhold

Krever samisk kunstmuseum

– Nå har det vært snakket om et nasjonalt samisk kunstmuseum i så mange år, at det er på tide at det omsider blir realisert, mener sametingsrepresentant Synnøve Solbakken-Härkönen (NSR).

Synnøve Solbakken Härkönen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametingsgruppa i Norske Samers Riksforbund (NSR) krever at Sametinget og Regjeringen bidrar til å etablere et Samisk kunstmuseum. De vil ha byggestart gjennom Statsbudsjettet i 2009.

Kan bli ødelagt

Sametingsrepresentant for NSR, Synnøve Solbakken-Härkönen, er lei av å vente.

– I dag oppbevares dyrebar samisk kunst under lite egnede forhold, og vi er bekymret for at noe av dette kan bli ødelagt. Det er også fryktelig trist at all denne vakre kunsten i dag ikke er tilgjengelig for publikum, uttaler sametingsrepresentant Synnøve Solbakken-Härkönen.

Nasjonalskatt

Hun påpeker at den samiske kunsten er en nasjonalskatt som må ivaretas for etterslekter og tilgjengeliggjøres for offentligheten.

– Dette kan gjøres kun ved at det etableres en institusjon som kan ivareta kunsten i henhold til kunstfaglige og musealfaglige målsettinger.

Gammelt krav

Solbakken-Härkönen viser til at de siste 12 årene har det fra samisk hold blitt jobbet aktivt for å etablere et samisk nasjonalt kunstmuseum.

– Til tross for iherdig innsats både fra kunstnerorganisasjonene og Sametinget, er et slikt museum fremdeles ikke en realitet. En eventuell etablering er avhengig av bevilgninger fra statlige myndigheter.

Ingen kommentarer

Statssekretær for same- og minoritetssaker i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Raimo Valle, ønsker ikke å kommentere saka.

– Dette hører under Kulturdepartementet. Men jeg kjenner godt til saka, og har for to uker siden deltatt på et møte om saka i Kulturdepartementet.

Utover det ønsker Valle ikke å kommentere saka på nåværende tidspunkt, og henviser oss til stastsekretæren i Kultursdepartementet. Han har fått beskjed om å ta kontakt med NRK Sámi Radio.

Korte nyheter