Ny bru over Tanaelva

Det planlegges å bygge en ny bru over Tanaelva, den nåværende er bygd like etter krigen.

Tanabru
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Tana kommune har i mange år krevd om å få en ny bru.

Brua som ble bygd i 1948 holder ikke de krav som stilles til dagens trafikk, og dermed haster det med å få ny bru, sier ordføreren i Tana, Frank Ingilæ.

HØR: Frank Ingilæ

Arbeiderpartiets Frank Ingilæ

Ordfører Frank Ingilæ (AP).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Utsatt

Ingilæ sier de hadde fått signaler om at byggingen av en ny bru kunne igangsettes i løpet av 2011-2012, men at disse planene ble stoppet da de ikke kom med i forslaget til Nasjonal Transportplan 2010-2019.

– Hvis det ikke blir bygd en ny bru i løpet av noen år, så vil det hindre utviklingen i Tana og hele Øst-Finnmark. Brua er 60 år gammel og tilfredsstiller ikke kravene til tungtrafikk og heller ikke til myke trafikanter, sier ordføreren.

Kanskje, kanskje ikke

Seksjonsleder i Statens vegvesen i Finnmark, Tor Inge Helander kan ikke garantere Tana kommune når ny bru kommer.

– Vi skal ha et møte med kommunen den 12. juni hvor vi skal presentere utkast til ny bru, men byggestart kan vi ikke si noe om, sier Helander.

Forslaget til Nasjonal Transportplan 2010-2019 er ute til høring og blir endelig vedtatt av Stortinget neste år. Seksjonsleder Helander sier at det kan være et håp for at byggingen av ny bru over Tanelva kan startet engang mellom årene 2014-2019.

HØR: Tor Inge Helander