Krever medlemskap i kommisjonen som skal utrede leveringplikten

– Det vil være viktig at sjøsamiske interesser blir representert i kommisjonen som skal granske leveringplikten, mener sametingsråd Silje Karine Muotka.

Silje Karina Muotka

Kommisjonens arbeid vil berøre også sjøsamiske samfunn. Derfor må Sametinget få medlemskap i kommisjonen, mener sametingsråd Silje Karine Muotka.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Sametingsråd Silje Karine Muotka vil snarest be om et konsultasjonsmøte med fiskeriministeren om saka.

Det er Stortingets næringskomite som torsdag vedtok å opprette en egen granskingskommisjon under behandling av regjeringens sjømatindustrimelding .

Regjeringen fikk ikke støtte for flere av de foreslåtte endringene i kyst- og fiskeripolitikken. I stedet blir regjeringen tvunget til å nedsette en kommisjon som skal utrede leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten. Målet er blant annet å finne ut hvilken effekt disse tre pliktene har hatt for lokale kystsamfunn.

– Kan føre til dramatiske endringer

Sametingsråden mener at saka berører også sjøsamiske interesser.

– Derfor vil det være naturlig at også Sametinget, samt berørte kystsamfunn, blir representert i kommisjonens arbeid, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Ifølge henne vil man få en dramatisk endring i måten å forvalte fiskeressursene i Norge på, hvis regjeringens forslag til endringer i leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt blir vedtatt. De tre pliktene utgjør en pakke av tiltak for at trålere med leveringsplikt skal kunne sikre anlegg som bearbeider fisk, stabil råstofftilgang.

– Dette utgjør en viktig samfunnskontrakt, og det vil være viktig å finne ut hvordan denne kontrakten er blitt forvaltet av trålernæringen og sentrale myndigheter. I dette arbeidet må vi få være med, mener Muotka.

– Uvisst hva resultatet blir

Per Sandberg på besøk hos Norway Seafood i Båtsfjord

– Skal man øke lønnsomheten i sjømatindustrien, så kan man ikke foreskrive mer av den medisinen som ikke lenger virker, mener fiskeriminister Per Sandberg.

Foto: Eirik Hind Sveen

Hun får støtte av Torulf Olsen, leder i Bivdi, sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon. Han mener at næringskomiteens vedtak må være en nesestyver for regjeringens fiskeripolitikk .

Fiskeriminister Per Sandberg er ikke enig i at de har tapt saka.

– Det vet man jo enda ikke før kommisjonen har vurdert pliktene. Hva resultatet blir, hvilken innstilling de kommer med og hva jeg kommer til å anbefale overfor Stortinget, kommer først til høsten, svarer fiskeriministeren.

– Bare en utsettelse av døden

Leder i Norske Samers Riksforbund, Beaska Niillas, mener det er grunn til å følge med i det i arbeidet som kommisjonen gjør.

– Vi kan ikke ta det som gitt at vedtaket i næringskomiteen er en seier for oss som har vært i opprør mot regjeringens forslag. Vedtaket kan i verstefall bare være en utsettelse av det strupetaket de har villet ta på fiskerisamfunnene, advarer Beaska Niillas.