Krever helseutdanning i distriktene

Det må opprettes desentraliserte studieplasser slik at flere kan utdanne seg til helsesøstre i Nord-Norge. Det mener helsesøstrene sin fagforening. I dag er det kun Universitetet i Tromsø som tilbyr utdanninga, men etter at de la om programmet i 2011 til et masterstudium, er antallet studieplasser mer enn halvert. Leder for helsesøstrene i Nordland, May-Elin Holand, mener også at søkere som er bosatt i landsdelen må bli prioritert.